Lời Dịch - Baby bottle pop - Jonas Brothers

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 720 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Baby bottle pop - Jonas Brothers

    1..2..3..4!!! Baby Bottle Pop, baby bottle pop You can lick it, shake it, and dunk it Sweet candy fun!! Baby Bottle Pop, baby bottle Pop You can lick it, shake it and dunk it I love it Gotta have it Never see me without it my baby, Baby Bottle Pop! I love it Gotta have it There’s no seeing me without it my baby, yeah Woah Oh Oh!! Baby Bottle Pop, baby bottle pop You can lick it, shake it and dunk it Sweet candy fun!! Baby Bottle Pop, baby Bottle Pop You can lick it, shake it and dunk it Woah! Oh! Woah! Oh Oh! Woah Oh Oh!! Baby Bottle Pop, baby bottle pop You can lick it, shake it and dunk it 1...2...3...4!!! Chai nước có ga nhỏ bé, chai nước có ga nhỏ bé Bạn có thể liếm nó, lắc nó, và uống nó Kẹo ngọt thật là hài hước! Chai nước có ga nhỏ bé, chai nước có ga nhỏ bé Bạn có thể liếm nó, lắc nó, và uống nó Tôi yêu nó Tôi phải có nó Không bao giờ bạn thấy tôi mà không mà không thấy nó Chai nước có ga nhỏ bé! Tôi yêu nó Tôi phải có nó Không có chuyện bạn thấy tôi mà không mà không thấy nó, yeah Chai nước có ga nhỏ bé Woah Oh Oh!! Chai nước có ga nhỏ bé, chai nước có ga nhỏ bé Bạn có thể liếm nó, lắc nó, và uống nó Kẹo ngọt thật là hài hước! Chai nước có ga nhỏ bé, chai nước có ga nhỏ bé Bạn có thể liếm nó, lắc nó, và uống nó Woah! Oh! Woah! Oh Oh! Woah Oh Oh! Chai nước có ga nhỏ bé, chai nước có ga nhỏ bé Bạn có thể liếm nó, lắc nó, và uống nó
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP