Lời Dịch - Away From The Sun - 3 Doors Down

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 952 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Away From The Sun - 3 Doors Down

    It's down to this I've got to make this life make sense Can anyone tell what I've done I miss the life I miss the colours of the world Can anyone tell where I am 'Cause now again I've found myself So far down, away from the sun That shines into the darkest place I'm so far down, away from the sun again Away from the sun again I'm over this I'm tired of living in the dark Can anyone see me down here The feeling's gone There's nothing left to lift me up Back into the world I've known 'Cause now again I've found myself So far down, away from the sun That shines into the darkest place I'm so far down, away from the sun That shines the life away from me To find my way back into the arms That care about the ones like me I'm so far down, away from the sun again It's down to this I've got to make this life make sense And now I can't do what I've done And now again I've found myself So far down, away from the sun That shines the life away from me 'Cause now again I've found myself So far down, away from the sun That shines into the darkest place I'm so far down, away from the sun That shines the life away from me To find my way back into the arms That care about the ones like me I'm so far down, away from the sun again Chỉ còn lại điều này thôi Tôi phải làm cho cuộc sống này có ý nghĩa Có ai có thể kể được tôi đã làm được gì Tôi bỏ lỡ cuộc sống Tôi bỏ lỡ những màu sắc của thế giới Có ai có thể nói tôi đang ở đâu Bởi vì giờ đây tôi lại tìm thấy bản thân Sâu dưới này, xa khỏi mặt trời đang chiếu vào nơi tối tăm nhất Tôi đang ở quá sâu dưới này, lại xa khỏi mặt trời Lại xa mặt trời Tôi đã qua điều này Tôi chán ngấy phải sống trong bóng tối Có ai thấy tôi đang ở dưới này Cảm giác không còn nữa Chẳng có gì sót lại để đỡ tôi dậy Trở về thế giới mà tôi từng biết. Bởi vì giờ đây tôi lại tìm thấy bản thân Quá sâu dưới này, xa khỏi mặt trời Chiếu sáng vào nơi tối tăm nhất Tôi quá sâu dưới này, xa khỏi mặt trời Ánh sáng soi chiếu cuộc đời xa vắng Để tìm ra con đường trở về với những vòng tay Những vòng tay quan tâm tới một người như tôi Tôi đang ở sâu dưới này, lại rời xa mặt trời Chỉ còn lại điều này thôi Tôi phải làm cho cuộc sống này có ý nghĩa Và giờ đây tôi chẳng thế làm những gì tôi đã từng làm Và bây giờ tôi lại tìm thấy bản thân Quá sâu dưới này, xa khỏi mặt trời Ánh sáng cuộc đời rời xa tôi Bởi vì giờ đây tôi lại tìm thấy bản thân Quá sâu dưới này, xa khỏi mặt trời Chiếu sáng vào nơi tối tăm nhất Tôi quá sâu dưới này, xa khỏi mặt trời Ánh sáng soi chiếu cuộc đời xa vắng Để tìm ra con đường trở về với những vòng tay Những vòng tay quan tâm tới một người như tôi Tôi đang ở sâu dưới này, lại rời xa mặt trời
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...