Lời Dịch - Awake - Secondhand Serenade

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 793 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Awake - Secondhand Serenade

    With every appearance by you, blinding my eyes, I can hardly remember the last time I felt like I do. You're an angel disguised. And you're lying real still, but your heart beat is fast just like mine. And the movie's long over, that's three that have passed, one more's fine. Will you stay awake for me? I don't wanna miss anything I don't wanna miss anything I will share the air I breathe, I'll give you my heart on a string, I just don't wanna miss anything. I'm trying real hard not to shake. I'm biting my tongue, but I'm feeling alive and with every breathe that I take, I feel like I've won. You're my key to survival. And if it's a hero you want, I can save you. Just stay here. Your whispers are priceless. Your breathe, it is dear. So please stay near. Will you stay awake for me? I don't wanna miss anything I don't wanna miss anything I will share the air I breathe, I'll give you my heart on a string, I just don't wanna miss anything. Say my name. I just want to hear you. Say my name. So I know it's true. You're changing me. You're changing me. You showed me how to live. So just say. So just say, That you'll stay awake for me. I don't wanna miss anything. I don't wanna miss anything. I will share the air I breathe, I'll give you my heart on a string, I just don't wanna miss anything Sự hiện diện của em khiến anh mù quáng, Anh không thể nhớ nổi lần cuối anh có cảm giác như thế. Em là thiên sứ cải trang thành. Và em vẫn còn đang nói dối anh sự thật, Nhưng nhịp đập trái tim em cùng nhịp với trái tim anh. Và bộ phim đã kết thúc lâu rồi, Đã xem ba lần rồi nhưng thêm một lần nữa cũng thật tuyệt. Em sẽ thức cùng với anh chứ? Anh không muốn đánh mất bất cứ điều gì Anh không muốn đánh mất bất cứ điều gì Anh sẽ chia sẻ không khí mình thở, Anh sẽ trao em cai quản trọn trái tim mình, Anh chỉ không muốn đánh mất bất cứ điều gì. Anh đang thực sự rất cố gắng để không lay chuyển. Anh đang cắn chặt răng, Nhưng anh thấy mình còn sống và với từng hơi thở anh có Anh thấy như mình đã vượt qua. Em là chìa khóa để anh sống sót Và nếu em cần một người anh hùng, Anh sẽ cứu em. Hãy ở lại đây. Lời thì thầm của em là vô giá. Hơi thở của em thật thân thương. Vậy xin em hãy ở bên, thật gần. Em sẽ thức cùng với anh chứ? Anh không muốn đánh mất bất cứ điều gì Anh sẽ chia sẻ không khí anh thở, Anh sẽ trao em cai quản trọn trái tim mình, Anh chỉ không muốn đánh mất bất cứ điều gì. Hãy gọi tên anh. Anh chỉ muốn nghe tiếng em. Hãy gọi tên anh. Để anh biết đó là thật. Em làm anh thay đổi. Em chỉ cho phải anh sống thế nào. Vậy chỉ cần nói, chỉ cần nói Rằng em sẽ thức cùng với anh. Anh không muốn đánh mất bất cứ điều gì. Anh sẽ chia sẻ không khí anh thở, Anh sẽ trao em cai quản trọn trái tim mình, Anh chỉ không muốn đánh mất bất cứ điều gì.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP