Lời Dịch - Auld Lang Syne - Boney M.

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 22/10/2011. — 10.530 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Auld Lang Syne - Boney M.

  Should auld acquaintance be forgot, And never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot And days of auld lang syne? For auld lang syne, my dear, For auld lang syne, We’ll take a cup o’ kindness yet For auld lang syne. We twa hae run aboot the braes And pou’d the gowans fine; We’ve wander’d mony a weary foot Sin’ auld lang syne. We two hae paidled i’ the burn, Frae mornin’ sun till dine; But seas between us braid hae roar’d Sin’ auld lang syne. And here’s a hand, my trusty friend, And gie’s a hand o’ thine; We’ll take a cup o’ kindness yet For auld lang syne. Should auld acquaintance be forgot, And never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot And days of auld lang syne? For auld lang syne, my dear, For auld lang syne, We’ll take a cup o’ kindness yet For auld lang syne. For auld lang syne, my dear, For auld lang syne, We’ll take a cup o’ kindness yet For auld lang syne. Có nên quên đi những người thân quen thuở trước, Và không bao nhớ đến họ nữa? Có nên quên đi những người thân quen thuở trước, Và những tháng ngày tươi đẹp cũ? Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi Cho những ngày tươi đẹp cũ Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành Cho những ngày tươi đẹp cũ Hai ta cùng nhau trèo lên dốc Và hái những đóa hoa đồng nội Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ Hai ta cùng lội nước trên dòng suối Từ sáng sớm cho đến bữa cơm Nhưng biển rộng giữa chúng ta đã gào rú Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ Đã có một tay rồi đây anh bạn tin cậy Và hãy giúp chúng tôi một tay của bạn Và chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lành Cho những tháng ngày tươi đẹp cũ Có nên quên đi những người thân quen thuở trước, Và không bao nhớ đến họ nữa? Có nên quên đi những người thân quen thuở trước, Và những tháng ngày tươi đẹp cũ? Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi Cho những ngày tươi đẹp cũ Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành Cho những ngày tươi đẹp cũ Hai ta cùng nhau trèo lên dốc Và hái những đóa hoa đồng nội Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ
   


  sushi_sushi thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...