Lời Dịch - Aquarius - Aqua

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.069 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Aquarius - Aqua





    Aquarius, was born the night The shining stars, needed brighter shining light Aquarius, was my savior It came along, like a blast from out of sight When I was weak, you came along Enlightened me, covered the sun You seduced me, I can never ever run * Cause I, can only lose When I'm, Aquarius You're the power that I need To make it all succeed, can hear me call? Aquarius, is the stardust It kills the faith, and the only one I trust It calls your name, and you listen It steals your soul, and your hunger and your lust For life, and being free (it's killing me, it's killing me) Aquarius lyrics on Its dragging you, it's killing me (it's killing me, it's killing me) You seduced me, I can never ever run [Repeat *] Can you hear me call? ** I wish the stars would turn you in, and leave me standing in the wind I wish the devil gave you up, and all the snow would melt and stop This is it, I can't run away You're controlling my life, and I can hear me say Cause I, can only lose When I'm, Aquarius Your the power that I need To make it all succeed Aquarius(Cung Bảo Bình) Aquarius, sinh ra trong màn đêm Những ngôi sao sáng, ánh sáng rực rỡ Aquarius, vị thần hộ mệnh của tôi. Khi tôi yếu đuối, người đến cạnh bên Khai sáng cho tôi, che phủ mặt trời Người quyến rũ tôi, tôi không thể chạy. Bởi tôi, chỉ có thể thua cuộc một lần Khi tôi là tôi , Aquarius Người là sức mạnh tôi cần Để làm điều đó thành công, người nghe tôi gọi chăng? Aquarius, chòm sao xa mờ (mờ dần) Điều đó đã giết chết niềm tin, và người duy nhất tôi tin tưởng Nó gọi tên người, và người đã lắng nghe Nó đánh cắp linh hồn người, sự khát khao và ham muốn của người. Vì cuộc sống và để tự do (điều đó đang giết tôi) Điều đó đang lôi kéo ngài, và đang giết chết tôi Người quyến rũ tôi, tôi không chạy nổi. Người có nghe tôi gọi chăng? Tôi ước gì những ngôi sao lại mang người về, và để tôi lại trong cơn gió thoảng Tôi ước gì quỷ sứ buông tha ngài, rồi tuyết sẽ tan và thôi rơi. Bởi vì lẽ đó mà tôi không thể bỏ đi Người kiểm soát đời tôi, và tôi có thể nghe mình nói. Bởi tôi, chỉ có thể thua cuộc một lần Khi tôi là tôi , Aquarius Người là sức mạnh tôi cần Để làm điều đó thành công, người nghe tôi gọi chăng?
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...