Lời Dịch - Anything i'm not - Lenka

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 791 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Anything i'm not - Lenka

    Anything I'm Not lyrics I will never be, I will never be tall, no And I will never be, never ever be sure of it all Oh, why is the world so cruel to me When all, all I ever want to be is anything I'm not Gimme a break, a little escape I am so tired of being me I wanna be free, I wanna be new and different Anything I'm not I'm not I will never be, I will never be you, no I will always be, I will always be me, that I know But oh, even though I'm happy being me I want to get away from all this harsh reality, oh Gimme a break, a little escape I am so tired of being me I wanna be free, I wanna be new and different Anything I'm not Yeah, gimme a break, a little escape I am so tired of being me I wanna be free, I wanna be new and different Anything I'm not Anything I'm not Oh, anything I'm not Gimme a break, a little escape I am so tired of being me I wanna be free, I wanna be new and different Anything I'm not Yeah, gimme a break, a little escape I am so tired of being me I wanna be free, I wanna be new and different Anything I'm not Anything I'm not Anything I'm not Anything I'm not Anything I'm not Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ vĩ đại, không Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ chắc được điều đó chút nào Oh, sao thế gian lại tnà nhẫn với tôi đến vậy Khi mà tất thảy, tất thảy mọi cái mà tôi muốn thành lại là cái mà tôi chẳng phải. Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ Toi quá mệt mỏi khi là tôi Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn Tôi chẳng là bất cứ cái j` Tôi chẳng là gì. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ là bạn, không Tôi sẽ mãi là tôi , tôi sẽ mãi là tôi, tôi hiểu điều đó Nhưng, dù cho tôi có hạnh phúc được là mình Thì tôi vẫn muốn thoát khỏi tất cả những sự thật tàn nhẫn này, oh. Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ Toi quá mệt mỏi khi là tôi Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn Tôi chẳng là bất cứ cái j` Tôi chẳng là gì. Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ Toi quá mệt mỏi khi là tôi Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn Tôi chẳng là bất cứ cái j` Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì. Ôi, tôi chẳng là gì cả. Hãy cho tôi một cơ hội, một lối thoát dù là nhỏ Toi quá mệt mỏi khi là tôi Tôi muốn được tự do, tôi muốn đổi mới và khác hẳn Tôi chẳng là bất cứ cái j` Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là gì.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP