Lời Dịch - Any Other Day - Hilary Duff

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 785 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Any Other Day - Hilary Duff

    On a day like any other day Sky’s so blue it could take Your breath away And what could ever fall apart On a day like it is today? The kind of day you climb To the top of the world And see your life unfurl Before your very eyes But when it falls apart Then you realize This is all a countdown To a higher place Countdown Into some outer space Maybe it’s a day when the angels come to sing Or maybe it’s a day When the devil comes To bring a fate you couldn’t Imagine in your wildest dreams Countdown To a higher place Countdown Into some outer space Never mind the smoke and mirrors left behind you Don’t you go There’s nothing there To really bind you Just let it go and all your Destiny will find you Wherever you are (X 8) Countdown To a higher place Countdown Into some outer space One a day like any other day Sky’s so blue it could take your Take your breath away ‘Cause I remember where I was When I heard the news I remember where I was When I heard the news I remember where I was The sky’s so blue like Any Other Day Trong một ngày giống như mọi ngày khác Bầu trời trong xanh nó có thể mang hơi thở của anh ra xa Và cái gì có thể đổ vỡ Trong một ngày như hôm nay? Từng ngày anh trèo lên Đến đỉnh cao của thế giới Và thấy cuộc sống của anh rộng mờ Trước đôi mắt anh Nhưng khi nó đổ vỡ Thì anh đã hiểu rõ Tất cả chỉ là đếm ngược Đến một nơi cao hơn Đếm ngược Vào trong một không gian rộng lớn Có lẽ đó là ngày mà những thiên thần đến để hát Hay có lẽ là ngày Khi quỷ dữ đến Mang theo sự huỷ diệt mà anh không thể Tưởng tượng được, kể cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất Tất cả chỉ là đếm ngược Đến một nơi cao hơn Đếm ngược Vào trong một không gian rộng lớn Không bao giờ chú ý tới hơi thuốc và hình ảnh đã bỏ đi về sau anh Anh đã không đi Không có gì ở đó Thực sự ràng buộc anh Chỉ cần để nó đi và anh sẽ tìm ra số phận của mình Dù anh đang ở đâu(X 8) Tất cả những thứ này chỉ là đếm ngược đến một nơi cao hơn Đếm ngược Vào trong không gian ở phía ngoài nào đó Trong một ngày giống như mọi ngày khác Bầu trời trong xanh nó đã có thể mang hơi thở của anh ra xa Khiến em nhớ rằng em đã ở đâu Khi em đã nghe được những tin đó, em đã ở đâu Khi em đã nghe được những tin tức đó, em đã ở đâu Bầu trời vẫn cứ trong xanh như Bất cứ một ngày nào khác
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...