Lời Dịch - Antarctica - The Weepies

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 778 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Antarctica - The Weepies

    Left behind everything I knew All the colors but bone-white and sky-blue Hit the continent running Engines were humming just to break through Antarctica, my only living relative Antarctica, I can't wait anymore Under ice there's a world moving slow Carnelian stars and the bars down below Serve only vodka and gin I try to stay drunk so nobody knows Antarctica, my only living relative Antarctica, I can't wait anymore I can't wait anymore And then there's morning Each one feels like the first one Ah, morning, so clean, so pure Nothing so clear, now that I'm here When I get back to the city Everything's cluttered and pretty I won't regret my return I'll just remember the wind and the snow And the howling so loud That it alone drowns out the inside of me Antarctica, my only living relative Antarctica, I can't wait anymore I can't wait anymore I can't wait anymore Để lại sau lưng tất cả những gì đã biết Tất cả những màu sắc nhưng xương trắng và bầu trời xanh Đánh vào dòng cảm xúc đang chạy Những động cơ rền vang chỉ như muốn nỏ tung ra Antarctica, người họ hàng duy nhất của tôi Antarctica, tôi không thể đợi thêm chút nào nữa Dưới tảng băng, có một thế giới đang từ từ di chuyển Những ngôi sao Carnelian và những quán ba đang ở dưới đây Chị phục vụ mỗi Vodka và Gin Tôi cố gắng say khướt để mọi người có thể thấy Antarctica, người họ hàng duy nhất của tôi Antarctica, tôi không thể đợi thêm chút nào nữa Tôi không thể đợi thêm chút nào nữa Và rồi có một buổi sáng Mỗi chúng ta đều cảm thấy như lần đầu tiên Ah, buổi sáng, thật trong lành, thật thanh khiết Không gì trong lành cả, lúc này tôi đã ở đây Khi tôi quay lại thành phố Mọi thứ thật huyên náo và xinh đẹp Tôi sẽ không hối tiếc chuyến trở lại này Tôi sẽ chỉ nhớ đến những con gió và tuyết thôi Và tiếng gào thét quá lớn Đến nỗi nó cứ mãi gào thét trong tâm can tôi Antarctica, người họ hàng duy nhất của tôi Antarctica, tôi không thể đợi thêm chút nào nữa Tôi không thể đợi thêm chút nào nữa Tôi không thể đợi thêm chút nào nữa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP