Lời Dịch - Anonymous - Bobby Valentino ft. Timbaland

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 680 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Anonymous - Bobby Valentino ft. Timbaland

    Anonymous DiendanLeQuyDon.com © 2003-2007 [Verse 1] For a minute it was looking like I'd end up one of those guys, spendin my whole life looking for a special lady who'd save me maybe i'll never be satisfied had a couple diamonds and a couple dimes. (Now I'm looking for you,) why are you so hard to find [Hook] I thought I took one step, I took two back I'm not even close this time and that's a fact All I know is that we'd be the perfect match So where you at love? I just gotta find you here. [Chorus] I wanna know, I wanna know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? I gotta know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? Baby I want you so much Wanna hold wanna feel your touch Go fast girl i'm in a rush Why you gotta be anonymous? I wanna know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? [Bridge] What's your name? (Anonymous) Where you at? (Anonymous) Think about you I getta a rush I wanna meet my miss Anonymous. [Verse 2] Then I see you when I close my eyes we all on both times with the delay to sunlight. Everything I tried to tell you I failed to maybe I'll tell you another time. How you keeping me so pre-ocupied Gotta strong hold on me aim me, oh nevermind. [Hook] I thought I took one step, I took two back I'm not even close this time and that's a fact All I know is that we'd be the perfect match So where you at love? I just gotta find you here. [Chorus] I wanna know, I wanna know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? I gotta know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? Baby I want you so much Wanna hold wanna feel your touch Go fast girl i'm in a rush Why you gotta be anonymous? I wanna know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? [Bridge] What's your name? (Anonymous) Where you at? (Anonymous) Think about you I getta a rush I wanna meet my miss Anonymous. (x2) [Verse 3] Is your name Mary Anne(Is your name Mary Anne) or Cathy Lee(Or Cathy Lee) Wanna hold my hand?(Wanna hold my hand) come get with me (Come Get with me) Which dime wanna ride(Which dime wanna ride) everything on me (everything on me) girl you aint gotta lie (girl you aint gotta lie) Tell me what its gone be (Tell me what its gone be) I gotta know ... (I gotta know) [Chorus] I wanna know, I wanna know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? I gotta know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? Baby I want you so much Wanna hold wanna feel your touch Go fast girl i'm in a rush Why you gotta be anonymous? I wanna know, I gotta know your name (your name)2x Why you gotta be anonymous? [Bridge] What's your name? (Anonymous) Where you at? (Anonymous) Think about you I getta a rush I wanna meet my miss Anonymous. [x2] Kẻ giấu tên [Verse 1] Trong một phút giây giống như là Tôi sẽ trở thành một trong những người đó Dùng hết cuộc sống của mình Kiếm tìm một người đàn bà đặc biệt người mà sẽ cứu sống tôi Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thỏa lòng khi đã có một vài chiếc nhẫn kim cương và một vài hào lẻ. (Bây giờ tôi đang tìm kiếm em), tại sao em khó tìm quá vậy. [Hook] Tôi nghĩ tôi tiến một bước, thì lùi hai bước Tôi thậm chí không gần đúng nữa và đó là sự thật Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi Vậy thì em ở đâu tình yêu? Tôi phải tìm kiếm em ở đây. [Chorus] Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Tôi phải biết, tôi phải biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm Muốn được ôm và cảm nhận em Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận Tại sao em lại giấu tên kia chứ? Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em? Tại sao em lại giấu tên kia chứ? [Bridge] Tên em là gì? (Kẻ giấu tên) Em ở đâu? (Kẻ giấu tên) Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi [Verse 2] Rồi tôi gặp em khi tôi nhắm mắt, chúng tôi đều bị hoãn lại dưới ánh mặt trời Tất cả những gì tôi muốn nói với em, tôi làm không kịp. Có lẽ tôi sẽ nói em vào dịp khác. Em thật đã giữ cho tôi là của riêng em Phải giữ chặt lấy tôi, ồ, đừng để ý. Tôi nghĩ tôi tiến một bước, thì lùi hai bước Tôi thậm chí không gần đúng nữa và đó là sự thật Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi Vậy thì em ở đâu tình yêu? Tôi phải tìm kiếm em ở đây. [Chorus] Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Tôi phải biết, tôi phải biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm Muốn được ôm và cảm nhận em Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận Tại sao em lại giấu tên kia chứ? Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em? Tại sao em lại giấu tên kia chứ? [Bridge] Tên em là gì? (Kẻ giấu tên) Em ở đâu? (Kẻ giấu tên) Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi [Verse 3] Có phải tên em là Mary Anne? hay là Cathy Lee? Muốn nắm tay tôi không? Đi theo và lấy với tôi cái gì mà em muốn lấy tôi sẽ trả hết cô bé, em không được nói dối nói với tôi đó là gì tôi phải biết [Chorus] Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Tôi phải biết, tôi phải biết tên em Tại sao em lại phải giấu tên kia chứ? Cưng ơi, anh muốn em nhiều lắm Muốn được ôm và cảm nhận em Đi nhanh lên cô bé, tôi đang bận Tại sao em lại giấu tên kia chứ? Tôi muốn biết, tôi muốn biết tên em? Tại sao em lại giấu tên kia chứ? [Bridge] Tên em là gì? (Kẻ giấu tên) Em ở đâu? (Kẻ giấu tên) Nghĩ đến em tôi phải nhanh hơn mới được Tôi muốn gặp kẻ giấu tên của tôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...