Lời Dịch - Angie - The Rolling Stones

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 994 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Angie - The Rolling Stones

    Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats You can't say we're satisfied But Angie, Angie, you can't say we never tried Angie, you're beautiful, but ain't it time we said good-bye? Angie, I still love you, remember all those nights we cried? All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke Let me whisper in your ear: Angie, Angie, where will it lead us from here? Oh, Angie, don't you weep, all your kisses still taste sweet I hate that sadness in your eyes But Angie, Angie, ain't it time we said good-bye? With no loving in our souls and no money in our coats You can't say we're satisfied But Angie, I still love you, baby Ev'rywhere I look I see your eyes There ain't a woman that comes close to you Come on Baby, dry your eyes But Angie, Angie, ain't it good to be alive? Angie, Angie, they can't say we never tried Angie, Angie, khi nào những đám mây kia tan biến? Angie, Angie, mọi chuyện sẽ đưa chúng ta tới đâu? Không có tình yêu trong tâm hồn và không có tiền trong túi Em không thể nói rằng chúng ta thoả mãn được Nhưng Angie, Angie, em không thể nói là chúng ta chưa bao giờ cố gắng Angie, em thật đẹp, nhưng không phải đã tới lúc chúng ta nói lời chia tay? Angie, anh vẫn yêu em, có còn nhớ những đêm ta khóc? Tất cả những giấc mơ mà chúng ta ấp ủ có vẻ đã tan biến như làn khói Để anh thì thầm vào tai em: Angie, Angie, mọi chuyện sẽ đưa chúng ta tới đâu? Ôi, Angie, em đừng khóc, những nụ hôn của em vẫn ngọt ngào Anh ghét nỗi buồn trong mắt em đó Nhưng Angie, Angie, không phải đã tới lúc nói lời chia tay rồi sao? Không có tình yêu trong tâm hồn và không có tiền trong túi Em không thể nói rằng chúng ta thoả mãn được Nhưng Angie, anh vẫn yêu em, em yêu à Mọi nơi anh nhìn, anh đều thấy đôi mắt em Không có phụ nữ nào có thể gần giống được như em Coi nào em yêu, hãy lâu khô dòng nước mắt Nhưng Angie, Angie, không phải còn sống là tốt rồi sao? Angie, Angie, họ không thể nói là chúng ta chưa bao giờ cố gắng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP