1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Angel By My Side - Do [Dominique Rijpma Van Hulst]

  <thead> </thead>
  <a href="http://www.wrzuta.pl/aud/file/nsIchIoKbF/1.mp3" title="VnTopic MP3 Player" target="_blank">VnTopic MP3 Player - Click to Download</a>


  Angel By My Side In this life we all search for something Something good and something oh so pure Well I believe that if you find that one thing You must fight, for then you will be sure [Chorus:] Could it be that I have found an angel I can see heaven in your eyes In my soul I never will be lonely For there will be an angel by my side There were times I never thought I'd make it Never dreamed I'd find someone like you Who'd be there when days were at their darkest Watching over everything I do [Chorus:] Could it be that I have found an angel I can see heaven in your eyes In my soul I never will be lonely For there will be an angel by my side There will be an angel by my side Could it be that I have found an angel I can see heaven in your eyes In my soul I never will be lonely There will be an angel by my side In my soul I never will be lonely For there will be an angel by my side Thiên thần kề bên tôi Trong cuộc sống này tất cả chúng ta đều tìm kiếm một điều gì đó Có những điều tốt và có những điều oh thật thuần khiết Em tin rằng nếu anh tìm thấy điều đó Anh phải đấu tranh, rồi thì anh sẽ chắc chắn [Chorus] Có phải em đã tìm thấy một thiên thần Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em Đã có những lúc em không bao giờ dám nghĩ mình có thể làm được Không bao giờ dám mơ tưởng em sẽ tìm thấy một người nào đó như anh Ai sẽ ở nơi đó khi ngày trở nên đen tối nhất Dõi theo mọi điều em làm [Chorus] Có phải em đã tìm thấy một thiên thần Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa Ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em Có phải em đã tìm thấy một thiên thần Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP