1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - And I Am Telling You I'm Not Going - Jennifer Hudson


    And I am telling you I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go, No, no, no, no way, No, no, no, no way I'm livin' without you. I'm not livin' without you. I don't want to be free. I'm stayin', I'm stayin', And you, and you, you're gonna love me. Ooh, you're gonna love me. And I am telling you I'm not going, Even though the rough times are showing. There's just no way, There's no way. We're part of the same place. We're part of the same time. We both share the same blood. We both have the same mind. And time and time we have so much to share, No, no, no, No, no, no, I'm not wakin' up tomorrow mornin' And findin' that there's nobody there. Darling, there's no way, No, no, no, no way I'm livin' without you. I'm not livin' without you. [ these lyrics found on <a href="http://isharebook.com/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.completealbumlyrics.com" target="_blank" rel="nofollow">http://www.completealbumlyrics.com</a> ] You see, there's just no way, There's no way. Tear down the mountains, Yell, scream and shout. You can say what you want, I'm not walkin' out. Stop all the rivers, Push, strike, and kill. I'm not gonna leave you, There's no way I will. And I am telling you I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever, ever go, No, no, no, no way, No, no, no, no way I'm livin' without you. Oh, I'm not livin' without you, I'm not livin' without you. I don't wanna be free. I'm stayin', I'm stayin', And you, and you, You're gonna love me. Oh, hey, you're gonna love me, Yes, ah, ooh, ooh, love me, Ooh, ooh, ooh, love me, Love me, Love me, Love me, Love me. You're gonna love me. Và em sẽ nói với anh rằng em sẽ không đi đâu Anh là người đàn ông tốt nhất mà em biết Em sẽ không bao giờ rời xa. Không bao giờ Em không thể sống thiếu anh Em không thể sống thiếu anh Em không muốn được tự do Em ở lại Em ở lại Và anh, và anh, anh sẽ yêu em Ừ, anh sẽ yêu em Và em nói em sẽ không đi đâu Mặc dù đây là những thời khắc khó khăn Nhưng không bao giờ Không thể nào Chúng ta có cùng một không gian Chúng ta có cùng một thời gian Chúng ta chia sẻ cùng một dòng máu Chúng ta có cùng một ý nghĩ Và thời gian trôi qua, ta lại càng có nhiều điều sẻ chia Không, không, không Không, không, không Em sẽ không thức dậy vào sáng mai Và phát hiện ra không còn ai nữa Anh yêu, không thể nào Em không thể nào sống thiếu anh Em không thể nào sống thiếu anh Anh thấy không? Không thể nào Không thể nào Có thể phá núi Kêu la và gào thét (cả 3 từ "yell, scream, shout" gần nghĩa với nhau) Anh có thể nói những gì anh muốn Em không đi đâu hết Có thể ngăn sông Xô đẩy, đập đánh và tiêu diệt Em sẽ không rời xa anh Không thể nào em xa anh Và em sẽ nói với anh rằng em sẽ không đi đâu Anh là người đàn ông tốt nhất mà em biết Em sẽ không bao giờ rời xa. Không bao giờ Em không thể sống thiếu anh Em không thể sống thiếu anh Em không muốn được tự do Em ở lại Em ở lại Và anh, và anh, anh sẽ yêu em Ừ, anh sẽ yêu em
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP