Lời Dịch - An Orchid - Atlas Sound

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 694 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - An Orchid - Atlas Sound


    I watched the orchids They rot outside In the garden Will you provide What they need To survive? Will you provide What they need To survive? An orchid inside me We will save the best ones For the ending An orchid survived It's dry outside But we prefer that heat Will you provide What I need Will you provide What I need What I need What I need... An orchid dies Each time you keep A child crying And what makes you lie To me I think your eye Will reveal An orchid dies Each time A child cries An orchid dies Each time... Tôi dõi nhìn những cây lan Chúng mục nát bên ngoài Trong vườn kia Em sẽ cung cấp Điều chúng cần Đề sống sót? Em sẽ cung cấp Điều chúng cần Đề sống sót? Một cành hoa lan trong tôi Chúng ta sẽ cứu đóa đẹp nhất Cho ngày kết thúc Một đóa lan sống sót Bên ngoài trời khô hạn Nhưng chúng ta vẫn thích hơi nóng đó hơn Em sẽ cung cấp Điều ta cần? Em sẽ cung cấp Điều ta cần? Điều ta cần Điều ta cần Điều ta cần Một đóa lan chết Mỗi lần Một đứa trẻ khóc Và điều gì khiến em nói dối Với tôi Tôi nghĩ mắt em Sẽ tỏ lộ hết Một đóa lan chết Mỗi lần Một đứa trẻ khóc Một đóa lan chết Mỗi lần....
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP