Lời Dịch - Amazing Grace - Declan Galbraith

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 884 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Amazing Grace - Declan Galbraith


    Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind but now I see 'Twas grace that taught My heart to fear And grace that feared relieved How precious did That grace appear The hour I first believed Through many dangers Toils and snares I have already come 'Twas grace that brought me Safely thus far And grace will lead me home And when this heart And flesh shall fail And mortal life shall cease I shall possess Within the vale A life of joy and peace Ân huệ kì diệu Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi Tôi đã 1 lần mất mát Nhưng h đây tôi như được tìm lại Tôi đã mù quáng nhưng bâyh tôi đã hiểu Chính ân huệ ấy đã dạy tôi Trái tim tôi sợ hãi Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi Thật quý giá biết bao Chính là ân huệ ấy xuất hiện Giậy phút đầu tiên tôi đã tin tưởng Vượt qua rất nhiều nguy hiểm Những việc nhọc nhăng và những cám dỗ Tôi đã hoàn toàn trải qua Chính ân huệ ấy đã mua tôi lại Thật an toàn như vậy đấy Và ân huệ sẽ dẫn tôi về nhà Và khi trái tim này Thân xác này thất bại Cuộc sống nguy hiểm đến tính mạng sẽ chấm dứt Tôi sẽ chiếm hữu Trong thung lúng ấy 1 cuộc sống của niềm vui và yên bình
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...