Lời Dịch - Always - Blink 182

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 22/10/2011. — 568 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Always - Blink 182


    Always - Blink 182 I've been here before a few times And I'm quite aware we're dying And your hands they shake with goodbyes And I'll take you back if you'll have me So here I am, I'm trying So here I am, are you ready? Come on let me hold you, touch you, feel you. Always Kiss you, taste you, all night. Always And I'll miss your laugh your smile I'll admit I'm wrong if you'll tell me I'm so sick of fights I hate them Lets start this again for real. So here, I am, I'm trying So here I am, are you ready? So here I am, I'm trying So here I am, are you ready? Come on let me hold you, touch you ,feel you. Always Kiss you, taste you, all night. Always Come on let me hold you, touch you, feel you. Always Kiss you taste you, all night, Always I've been here before a few times And I'm quite aware we're dying Come on let me hold you touch you feel you Always Kiss you taste you all night Always Come on let me hold you touch you feel you Always Kiss you taste you all night Always Always Always Tôi luôn đến đây trước vài lần Và tôi lặng im biết ta đang hấp hối Và tay em họ bắt lấy cùng với lời tạm biệt Tôi sẽ làm em quay về nếu em có tôi Vì vậy tôi ở đây, tôi đang cố gắng Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em Luôn là thế Được hôn em và có em suốt đêm này Luôn là thế Và tôi sẽ luôn nhớ đến tiếng cười, nụ cười của em Tôi sẽ nhận mình sai nếu em nói với tôi rằng Tôi không đủ sức chiến đấu và rằng tôi ghét như thế Hãy bắt đầu lại để mọi điều trở thành sự thật Vì thế, tôi ở đây để cố gắng Tôi ở đây và em đã sẵn sàng chưa Vì thế tôi ở đây để thử lại Tôi ở đây và em sẵn sàng chưa ? Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em Luôn là thế Được hôn em và có em suốt đêm này Luôn là thế Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em Luôn là thế Được hôn em và có em suốt đêm này Luôn là thế Tôi luôn đến đây trước nhiều lần Và tôi lặng im biết ta đang hấp hối Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em Luôn là thế Được hôn em và có em suốt đêm này Luôn là thếHãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em Luôn là thế Được hôn em và có em suốt đêm này Luôn là thế Luôn như thế
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...