Lời Dịch - Already Gone - The Eagles

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.089 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Already Gone - The Eagles


    Well, I heard some people talkin' just the other day And they said you were gonna put me on a shelf But let me tell you I got some news for you And you'll soon find out it's true And then you'll have to eat your lunch all by yourself 'Cause I'm already gone And I'm feelin' strong I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo,hoo,hoo The letter that you wrote me made me stop and wonder why But I guess you felt like you had to set things right Just remember this, my girl, when you look up in the sky You can see the stars and still not see the light (that's right) And I'm already gone And I'm feelin' strong I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo, hoo,hoo Well I know it wasn't you who held me down Heaven knows it wasn't you who set me free So often times it happens that we live our lives in chains And we never even know we have the key But me, I'm already gone And I'm feelin' strong I will sing this vict'ry song 'Cause I'm already gone Yes, I'm already gone And I'm feelin' strong I will sing this vict'ry song 'Cause I'm already gone Yes, I'm already gone Already gone All right, nighty-night Một ngày kia tôi đã nghe mọi người nói chuyện và họ nói rằng em đã ra đi bỏ mặc tôi lại nhưng hãy để tôi nói em nghe tôi có vài tin cho em và em sẽ sớm tìm ra thôi, đó là sự thật và rồi em sẽ phải dùng bữa trưa một mình thôi Bởi vì tôi đã đi rồi và tôi cảm thấy khỏe khắn Tôi sẽ hát bài ca chiến thắng này , woo, hoo,hoo,woo,hoo,hoo Lá thư em đã viết cho tôi khiến tôi chựng lại và tự hỏi vì sao Nhưng tôi đoán là em cảm thấy như em đã phải sắp đặt mọi chuyện ổn cả nhớ lấy điều này, cưng của tôi, khi em ngước lên bầu trời Em có thể thấy những tinh tú và sẽ vẫn không nhìn thấy ánh sáng (đúng thế đấy) và tôi đã đi rồi và tôi cảm thấy khỏe khắn Tôi sẽ hát bài ca chiến thắng này ,woo, hoo, hoo, woo, hoo, hoo àh tôi sẽ biết đó không là em, người làm tôi tôi vấp ngã Thiên đường biết đó không là em người làm cho tôi thanh thản thế nên điều đó cứ xảy ra thường để chúng ta sống cuộc đời của mình trong những trói buộc và thậm chí không biết rằng chúng ta có được chìa khóa nhưng tôi, tôi đã đi rồi Và tôi cảm thấy khỏe khắn Tôi sẽ ca bài ca chiến thắng bởi vì tôi đã đi rồi vâng, tôi đã đi rồi (x2) đã đi rồi ổn rồi , gần như thế
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP