Lời Dịch - Alouette - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.124 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Alouette - Unknown


    Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai la tête Je te plumerai la tête Et la tête, et la tête Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai le nez Je te plumerai le nez Et le nez, et le nez Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai les yeux Je te plumerai les yeux Et les yeux, et les yeux Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai le cou Je te plumerai le cou Et le cou, et le cou Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai les ailes Je te plumerai les ailes Et les ailes, et les ailes Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai le dos Je te plumerai le dos Et le dos, et le dos Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai les pattes Je te plumerai les pattes Et les pattes, et les pattes Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai la queue Je te plumerai la queue Et la queue, et la queue Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông trên đầu mày Tao sẽ vặt lông trên đầu mày Và cái đầu, cái đầu Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông trên mũi mày Tao sẽ vặt lông trên mũi mày Cái mũi, cái mũi Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ bóc đôi mắt của mày Tao sẽ bóc đôi mắt của mày Và đôi mắt, đôi mắt Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông trên cổ mày Tao sẽ vặt lông trên cổ mày Và cái cổ, cái cổ Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông trên cánh mày Tao sẽ vặt lông trên cánh mày Và đôi cánh, đôi cánh Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông trên lưng mày Tao sẽ vặt lông trên lưng mày Và tấm lưng, tấm lưng Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn kia Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông đôi chân mày Tao sẽ vặt lông đôi chân mày Và đôi chân, đôi chân Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày Tao sẽ vặt lông đuôi mày Tao sẽ vặt lông đuôi mày Và cái đuôi, cái đuôi Con chim chiền chiện O-o-o-o-oh Con chim chiền chiện xinh xắn Tao sẽ vặt lông mày
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...