Lời Dịch - Almost Easy - Avenged Sevenfold

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 839 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Almost Easy - Avenged Sevenfold


    I feel insane every single time I'm asked to compromise Cause I'm afraid and stuck in my ways And that's the way it stays So how long did I expect love to outweigh ignorance? By that look on your face I may have forced the scale to tip I'm not insane, I'm not insane I'm not insane, I'm not - not insane (Mother) Come back to me, it's almost easy (Said it all) Come back again, it's almost easy Shame pulses through my heart From the things I've done to you It's hard to face, but the fact remains That this is nothing new I left you bound and tied with suicidal memories Selfish beneath the skin But deep inside I'm not insane. I'm not insane, I'm not insane. I'm not insane, I'm not - not insane. (Mother) Come back to me, it's almost easy (Said it all) Come back again, it's almost easy (You'll learn your lesson) Come back to me, it's almost easy (But first you fall) Come back again, it's almost easy Now that I've lost you it kills me to say (Hurts to say) I've tried to hold on as you've slowly slipped away. I'm losing the fight. I've treated you so wrong, now let me make it right. (Make it all right) I'm not insane, I'm not insane. Ha Ha Ha Ha Ha I'm not insane, I'm not - not insane. (Mother) Come back to me, it's almost easy (Said it all) Come back again, it's almost easy (You'll learn your lesson) Come back to me, it's almost easy (But still you fall) Come back again, it's almost easy Mỗi lần con trở nên điên rồ Con buộc phải thoả hiệp Bởi vì con sợ lắm và mắc kẹt không lối thoát Và đó là cái cách mà nó tồn tại Thế con đã mong tình yêu trở nên ngày một ngu muội bao lâu rồi? Bằng cái nhìn của mẹ, con đã có thể khiến sự nặng nề ấy tụt giảm Con không điên đâu, con không điên Con không điên, con không- không điên (Mẹ ơi) Trở về với con đi, điều này dễ thôi mà (Đã nói hết rồi) Trở về với con, cũng dễ thôi mà Sự hổ thẹn như ngấm trong con Từ những việc con làm với mẹ Thật khó để đối mặt, nhưng sự thật thì mãi như thế Chả có gì mới mẻ hết Con đã để mẹ đứng ngoài và trói mình với những kí ức như tự huỷ hoại mình Sự ích kĩ chỉ là cái vỏ bề ngoài Nhưng sâu thẳm bên trong con không điên Con không điên mà, con không điên Con không điên, con không điên (Mẹ ơi) Trở về với con đi, điều này dễ thôi mà (Đã nói hết rồi) Trở về với con, cũng dễ thôi mà (Mẹ đã dạy con 1 bài học rồi) Hãy trở về với con, dễ thôi mà (Nhưng thất bại rồi) Trở về cùng con, dễ thôi mà Bây giờ con đã mất mẹ, điều đó như giết chết con để nói (Thật đau để nói) Con đã cố níu kéo mẹ khi mẹ dần đi Con chẳng còn nghị lực gì nữa rồi Con đã sai khi đối xử với mẹ như thế, giờ hãy cho con cơ hội làm lại (1 cách đúng đắn) Con không điên, con có điên đâu. Ha Ha Ha Ha Ha Con không điên, con không không điên
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...