Lời Dịch - All You Need Is Love - The Beatles

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 2.280 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All You Need Is Love - The Beatles


    Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. All you need is love (all together, now!) All you need is love. (everybody!) All you need is love, love. Love is all you need (love is all you need). Yee-hai! Oh yeah! She loves you, yeah yeah yeah. She loves you, yeah yeah yeah. Tình yêu [x9] Không có điều gì bạn có thể làm mà lại không thể được làm Không có điều gì bạn có thể hát mà lại không thể được hát Bạn không thể nói gì nhưng bạn có thể học cách chơi Chuyện đó dễ mà Không có điều gì bạn có thể tạo ra mà lại không thể được tạo ra Không có người nào bạn có thể cứu mà lại không thể được cứu Bạn không thể nói gì nhưng rồi bạn có thể học cách là chính bạn Chuyện đó dễ mà Tất cả những gì bạn cần là tình yêu [x3] Tình yêu là tất cả những gì bạn cần [x2] Không có điều gì bạn có thể biết là lại không được biết Không có điều gì bạn có thể thấy mà lại không được phô bày Bạn không thể ở nơi mà bạn không có ý định ở Chuyện đó dễ mà [Điệp khúc] Di-hai! Ố dè! Cô ấy yêu bạn, dè dé de Cô ấy yêu bạn, dè dé de
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...