1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All Together Now (with Goleo VI) - Atomic Kitten

    ALL TOGETHER NOW All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together Everybody can together be strong We can do it, if we only try Raise your hands, you know that it feels right All together as we reaching for the sky Give a little of your heart and soul Here the noise and you´ll loose control As the feeling it´s taking me over There is nothing back, cause stop it here we go All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together Keep on moving when you hear the sound It´s in the air and it´s all around We´re flying high, now and forever Strong together and nothing will hold us down All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together Give a little of your heart and soul Here the noise and you´ll loose control As the feeling it´s taking me over There is nothing back, cause stop it here we go All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together All together now, all together now, all together now Cause we are strong, together CÙNG VỚI NHAU NGAY BÂY GIỜ Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Mọi người có thể mạnh mẽ cùng nhau Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể làm được Đưa tay lên, và bạn cảm thấy điều đó đúng Tất cả cùng nhau khi chúng ta vươn tới bầu trời Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển Khi cảm xúc đưa tôi đi Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Tiếp tục di chuyển khi bạn nghe thấy âm thanh Nó ở trên không trung và ở khắp mọi nơi Chúng ta đang bay cao, bây giờ và mãi mãi Mạnh mẽ cùng nhau và không có gì kéo chúng ta xuống Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển Khi cảm xúc đưa tôi đi Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...