1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời dịch - All These Things I Hate - Bullet For My Valentine

    Once more I'll say goodbye to you Things happen, but we don't really know why if it's supposed to be like this why do most of us ignore the chance to miss oh yeah Torn apart at the seams of my dreams turn to tears I'm not feeling the situation Run away try to find that safe place you can hide It's the best place to be when you're feeling like Me! (Me) Yeah! (Yeah) All these things I hate revolve around Me! (Me) Yeah! (Yeah) Just back off before i snap Once more you tell those lies to me Why can't you just be straight up with honesty (honesty,honesty) When you say those things in my ear Why do you always tell me what you wanna hear (wana hear,wanna hear) oh yeah (yeah!) Wear your heart on your sleeve make things hard to believe I'm not feeling the situation Run away try to find that safe place you can hide It's the best place to be when you're feeling like Me! (Me) Yeah! (Yeah) All these things I hate revolve around me (Me) Yeah! (Yeah) Just back off before I snap and you'll see! (me) Me! (Me) All these things I hate revolve around me (Me) Yeah! (Yeah) Just back off before I snap Torn apart at the seams of my dreams turn to tears I'm not feeling the situation Run away try to find that safe place you can hide It's the best place to be when you're feeling like me (it's the best place to be when you're!) Me! (Me) Yeah! (Yeah) All these things I hate revolve around me (Me) Yeah! (Yeah) Just back off before I snap and you'll see (Me) Me! (Me) All these things I hate revolve around me (Me) Yeah! (Yeah) Just back off before I snap Thêm một lần anh nói tạm biệt với em Mọi chuyện xảy ra, nhưng chúng ta thực sự không biết tại sao Nếu tất cả đã được an bài như thế Tại sao hầu hết chúng ta lại làm ngơ cơ hội để tránh đi Oh yeah Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt Anh không hề linh cảm đến tình huống đó Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa đó Thêm một lần em nói lời dối trá với tôi Tại sao em không thể thẳng thắn thành thật (thành thật, thành thật) Khi em nói những lời đó cho tôi Tại sao em luôn nói những lời em muốn nghe thôi (muốn nghe, muốn nghe) Oh yeah (yeah) Bày tỏ tình cảm quá dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên khó tin Anh không hề linh cảm đến tình huống đó Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy Tôi! (Tôi) Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh Yeah! (Yeah) Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt Anh không hề linh cảm đến tình huống đó Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh Tôi! (Tôi) Yeah! (Yeah) Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy Tôi! (Tôi) Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh Yeah! (Yeah) Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...