Lời Dịch - All the way around - Ali Lohan

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 672 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All the way around - Ali Lohan


    Ooooh yeah i should have known it was you all along i didn't know what i had till it was gone now i'm fallin down, fallin down, fallin down and the trouble with the truth that you face is that you're haunted by all your mistakes and now i'm callin out, callin out but you can't be found, can't be found those nights those days will not be replaced when I throw them away I had to go all the way around I had to go all the way around Just to figure out how to get back where I started from I had to search higher and low I had to search everywhere to know that everything i wanted was what i had (had to go) all the way around just to get back where i started from all the way around all the way around all the way around just to get back where i started from just to get back where i started from would you listen to a heart that has learned could you give another chance to this girl i'm so sorry now, sorry now, sorry now can't believe that i might be too late i see my future when i'm starin at your face i'm not letting go cuz we belong i was a fool baby i was wrong and these arms they ache And this soul is in pain Cuz I threw the best thing I ever had away I had to go all the way around I had to go all the way around Just to figure out how to get back where I started from I had to search higher and low I had to search everywhere to know that everything i wanted i was what i had (had to go) all the way around just to get back where i started from all the way around all the way around all the way around just to get back where i started from just to get back where i started from x2 ohh and these arms they ache And this soul is in pain Cuz I threw the best thing I ever had away I had to go all the way around I had to go all the way around Just to figure out how to get back where I started from I had to search higher and low I had to search everywhere to know that everything i wanted was what i had (had to go) all the way around just to get back where i started from all the way around all the way around all the way around just to get back where i started from just to get back where i started from x2 tôi nên biết rằng anh luôn luôn là nó tôi không biết tôi có những j` cho đến khi tôi đã đánh mất nó giờ đây tôi đang rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống và sự rắc rối mà bạn phải đối mặt là bạn dc lai vãng bỡi tất cả những lỗi lầm của mình và giờ đây tôi đang gọi vong ra ngoài, ra ngoài nhưng tôi ko thể tìm thấy bạn, không thể tìm thấy nhưng đêm đó, những ngày đó, sẽ không bao giờ dc thay thế khi tôi ném họ ra ngoài tôi phải chạy dọc suốt các con đường tôi phải chạy dọc suốt các con đường chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầu Tôi phải tìm kiếm bậc cao Và Nhỏ tôi phải tìm kiếm mỗi nơi tôi biết mà mọi thứ, tôi muốn tôi có cái j` (phải chạy) suốt dọc đường chỉ để trở lại nơi đã tôi bắt đầu dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầu chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầu bạn nên học ở trái tim mình bạn có thể cho cô gái này 1 cơ hội khác bây giờ tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi không thể tin là tôi đã quá muộn tôi thấy tương lai của tôi khi tôi bắt đầu đối mặt với nó tôi không ngăn cản vì chúng tôi thuộc về tôi đã là 1 người yêu ngu ngốc tôi đã sai và những cánh tay của họ cảm thấy đau đớn và linh hồn này thấy đau khổ vô cùng vì tôi ném đi cái thứ tốt nhất và tôi sẽ mãi mãi mất nó tôi phải chạy suốt các con đường tôi phải chạy suốt các con đường chỉ để trở lại nơi đã tôi bắt đầu tôi phải tìm trân cao và dưới thấp tôi phải tìm kiếm ở mỗi nơi mà tôi biết những thứ tôi muốn tôi có cái j` (phải đi ) suốt con đường rồi trở lại nơi tôi đã bắt đầu dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầu chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầux2 ohh và những cánh tay của họ cảm thấy đau đớn và linh hồn này thấy đau khổ vô cùng vì tôi ném đi cái thứ tốt nhất và tôi sẽ mãi mãi mất nó tôi phải chạy suốt các con đường rồi vòng lại tôi phải chạy suốt các con đường rồi vòng lại để chỉ trở lại nơi tôi bắt đầu tôi phải tìm trân cao và dưới thấp tôi phải tìm kiếm ở mỗi mà tôi biết những thứ tôi muốn tôi có cái j` (phải đi ) suốt con đường rồi trở lại nơi tôi đã bắt đầu dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường dọc suốt các con đường chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầu chỉ để trở lại nơi tôi đã bắt đầux2
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP