1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All Or Nothing (HSM Bonus Soundtrack) - Vanessa Hudgens


    They can play 'let's pretend' Make em like them my best friend Telling their lies And they can scheme behind my back Make fiction not a fact Try to re-write my life But they ain't got a clue If I were in their shoes I'd shut right up Take me as I am Or not at all I ain't ever gonna change myself for no one No compromise 'Cause it's my life It's all or nothing. They can laugh all they like Got no need to justify I am who I am And they can do their worst if they dare If it makes them happy we don't care It's out of their hands 'Cause they ain't got a clue If we were in their shoes We'd shut right up Take us as we are Or not at all We ain't ever gonna change ourselves for no one No comprosmise 'cause it's our life It's all or nothing. Take me as I am Or not at all I ain't ever gonna change myself for no one Not compromise 'cause it's my life It's all or nothing Họ có thể chơi trò " Hãy giả vờ" Làm như họ là bạn thân của tôi Nói những lời dối trá Và họ có thể nói xấu sau lưng tôi Tưởng tượng ra những điểu không đúng Cố viết lại đời tôi Nhưng họ không có mạch câu chuyện "Nếu tôi là họ Tôi sẽ khóa ngay mồm vào !" Hãy chấp nhận con người của tôi Hoặc là không là gì cả Tôi sẽ không bao h thay đổi bản thân vì ai đâu Không có thỏa thuận 'Vì đây là cuộc đời tôi Là tất cả hoặc không là gì Họ có thế cười nếu họ thích Không cần phải hiện hộ Tôi là tôi Và họ có thể làm những điều tồi tệ nhất, nếu họ dám Nếu nó làm bọn họ vui mừng, chúng ta không quan tâm Nó nằm ngoài tầm tay của họ Nhưng họ không có mạch câu chuyện "Nếu tôi là họ Tôi sẽ khóa ngay mồm vào !" Hãy chấp nhận con người của tôi Hoặc là không là gì cả Chúng ta sẽ không bao h thay đổi bản thân vì ai đâu Không có thỏa thuận 'Vì đây là cuộc đời của chúng ta Là tất cả hoặc không là gì. Hãy chấp nhận con người của tôi Hoặc là không là gì cả Tôi sẽ không bao h thay đổi bản thân vì ai đâu Không có thỏa thuận 'Vì đây là cuộc đời của tôi Là tất cả hoặc không là gì.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP