1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth - Alvin and the Chipmunks


    All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you "Merry Christmas." It seems so long since I could say, "Sister Susie sitting on a thistle!" Gosh oh gee, how happy I'd be, if I could only whistle (thhhh, thhhh) All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you "Merry Christmas!" It seems so long since I could say, "Sister Susie sitting on a thistle!" Gosh oh gee, how happy I'd be, if I could only whistle (thhhh, thhhh) All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you "Merry Christ.....Christ... Happy New Year!" Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này Là hai cái răng cửa Hai cái răng cửa của tớ Thấy hai cái răng cửa tớ nè Chà, nếu tớ có thể Chỉ cần có hai cái răng cửa Tớ có thể chúc "Mừng Giáng Sinh" HÌnh như khá lâu rồi từ khi tớ có thể nói "Chị Susie ngồi trên cây kế" Chao, tớ sẽ vui lắm Nều tớ có thể thì thầm (thhhh, thhhh) Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này Là hai cái răng cửa Hai cái răng cửa của tớ Thấy hai cái răng cửa tớ nè Chà, nếu tớ có thể Chỉ cần có hai cái răng cửa Tớ có thể chúc "Mừng Giáng Sinh" HÌnh như khá lâu rồi từ khi tớ có thể nói "Chị Susie ngồi trên cây kế"(*) Chao, tớ sẽ vui lắm Nều tớ có thể thì thầm (thhhh, thhhh) Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này Là hai cái răng cửa Hai cái răng cửa của tớ Thấy hai cái răng cửa tớ nè Chà, nếu tớ có thể Chỉ cần có hai cái răng cửa Tớ có thể chúc "Mừng Gian....Gian Chúc mừng năm mới!"
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP