Lời Dịch - All I Ness Is You - Hillsong

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 573 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All I Ness Is You - Hillsong


    All I need is you Left my fear by side of the road Hear You speak, won't let go Fall to my knees as I lift my hands to pray Got every reason to be here again Father's love, that draws me in And all my eyes wanna see is a glimpse of You All I need is You All I need is You Lord, is You Lord All I need is You One more day and it's not the same Your spirit calls my heart to sing Drawn to the voice of my Savior once again Where would the world be without Your Son Gave His life to save the earth Rest in the thought that You're watching over me All I need is You All I need is You Lord, is You Lord All I need is You You hold the universe You hold everyone on earth You hold the universe You hold, You hold Tất cả Tôi cần là Ngài Bỏ lại nỗi sợ hãi bên đường Nghe tiếng Ngài và sẽ chẳng để đi mất Sụp trên gối và nâng tay cầu nguyện Lấy từng lý do để có mặt nơi đây Cha của yêu thương đã tiếp nhận tôi và mắt tôi muốn được thóang nhìn xem Ngài Tất cả tôi cần là Ngài Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi Tất cả tôi cần là Ngài Một ngày nữa và không giống như thế Tâm hồn Ngài giục tâm tôi hát lên Cất cao giọng vì Cứu Chúa tôi một lần nữa Thế giới về đâu mà không có con Ngài Trao sự sống để cứu lấy thế gian Luôn đinh ninh rằng Ngài luôn dõi theo tôi Tất cả tôi cần là Ngài Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi Tất cả tôi cần là Ngài Ngài giữ lấy hành tinh này Ngày giữ lấy từng kẻ trên đất Ngài giữ lấy hành tinh này Ngài giữ , Ngài giữ lấy
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP