Lời Dịch - All I Need To Know - Emma Bunton

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 729 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All I Need To Know - Emma Bunton


    A lot of bridges. I shouldn't be so scared to burn. A lot of lessons. I shouldn't be so scared to learn. If I could lose the worst of me, Hold on to what remains. And all I need to know is you'll change with me And help me be the most that I can be And turn into the one last missing piece When it all comes down A lot of people Don't seem to understand my point of view. It doesn't matter, 'Cause I love the way I am with you. 'Cause you can take the worst of me. Hold on to what remains. And all I need to know is you'll change with me And help me be the best that I can be And turn into the one last missing piece When it all comes down And all I need to know is you'll change with me And help me be the most that I can be And turn into the one last missing piece When it all comes down Nhiều bước ngoặc Em chẳng nên quá sợ hãi mà không tiến tới Nhiều bài học Em chẳng nên quá sợ hãi mà không tiếp thu Nếu em có thể mất đi phần tệ hại nhất của mình Bám víu lấy những gì còn sót lại Và tất cả những gì em cần biết là anh sẽ thay đổi cùng em Và giúp em bộc lộ tốt nhất con người của em Và trở thành mảnh ghép còn thiếu cuối cùng Khi tất cả đã khớp Nhiều người Có vẻ chẳng hiểu quan điểm của em Chẳng sao hết Vì em yêu cách em ở cùng anh Vì anh có thể làm tan biến phần tệ hại nhất trong em Chỉ giữ những gì còn lại Và tất cả những gì em cần biết là anh sẽ thay đổi cùng em Và giúp em bộc lộ tốt nhất con người của em Và trở thành mảnh ghép còn thiếu cuối cùng Khi tất cả đã khớp Và tất cả những gì em cần biết là anh sẽ thay đổi cùng em Và giúp em bộc lộ hết con người của em Và trở thành mảnh ghép còn thiếu cuối cùng Khi tất cả đã khớp
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...