Lời Dịch - All Apologies - Nirvana

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.057 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All Apologies - Nirvana


    What else should I be All apologies What else could I say Everyone is gay What else could I write I don't have the right What else should I be All apologies In the sun In the sun I feel as one In the sun In the sun Married Buried I wish I was like you Easily amused Find my nest of salt Everything is my fault I'll take all the blame I'll procede from shame Sunburn freezer burn Choking on the ashes of her enemy In the sun In the sun I feel as one In the sun In the sun Married Buried Married Buried Yeah yeah yeah yeah All in all is all we are (x13) (Phải nói trước là Kurt_Cobain đừng quá trông đợi vào ý nghĩa của lời bài hát của Nirvana, vì mọi người đều cho rằng không có nhiều ý nghĩa lắm, hoặc có thể là ý nghĩa quá cao siêu nên mọi người không cảm nhận được, Nirvana có nghĩa là “Niết Bàn” mà). Tôi có thể là cái gì khác Tất cả những lời biện hộ Tôi có thể nói cái gì khác Mọi người đều là dân đồng tính Tôi có thể viết các gì khác Tôi không có quyền Tôi có thể là cái gì khác Tất cả những lời biện hộ Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời, tôi cảm thấy như là một thực thể Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời Đã cưới hỏi Đã chôn cất Tôi ước gì tôi giống anh Dễ dàng vui vẻ Tình thấy nơi chốn yên vui của mình Tất cả là lỗi của tôi Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm Tôi sẽ tiến lên từ tủi hổ Máy làm lạnh cháy nắng đã cháy Ngạt thở vì tro tàn của kẻ thù của cô ta Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời, tôi cảm thấy như là một thực thể Trong ánh mặt trời Trong ánh mặt trời Đã cưới hỏi Đã chôn cất Đã cưới hỏi Đã chôn cất Tất cả trong nhau là tất cả những gì là chúng ta
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...