Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức Nhóm

  Bài viết: 18.536
  Lượt thích: 307
  Kinh nghiệm: 53

  Lời Dịch - All About Us - t.A.t.U


  lop 9a1 muon nam!day la tat ca ve chung ta

  "All About Us"

  They say
  They don't trust
  You, me, we, us
  So we'll fall
  If we must

  Cause it's you, me
  And it's all about
  It's all about

  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us (all about us)
  There's a thing that they can't touch
  'Cause ya know (ah ah)

  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us
  all about us
  We'll run away if we must
  'Cause ya know
  It's all about us (It's all about us)
  It's all about love (It's all about us)
  In you I can trust (It's all about us)

  It's all about us

  If they hurt you
  They hurt me too
  So we'll rise up
  Won't stop
  And it's all about
  It's all about

  It's all about us (all about us)

  It's all about
  All about us (all about us)
  There's a thing that they can't touch
  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us
  all about us
  We'll run away if we must

  'Cause ya know
  It's all about us (It's all about us)
  It's all about love (It's all about us)
  In you I can trust (It's all about us)
  It's all about us

  They don't know
  They can't see
  Who we are

  Fear is the enemy
  Hold on tight
  Hold on to me
  'Cause tonight

  It's all about us
  It's all about
  All about us
  There's a thing that they can't touch

  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)
  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us (all about us)
  There's a thing that they can't touch
  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)
  All about us

  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us (all about us)
  There's a thing that they can't touch
  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)

  It's all about us (all about us)
  It's all about

  All about us (all about us)
  We'll run away if we must
  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)
  It's all about
  All about us (all about us)
  We'll run away if we must
  'Cause ya know (ah ah)
  It's all about us (all about us)


  It's all about us (It's all about us)
  It's all about love (It's all about us)
  In you I can trust (It's all about us)

  It's all about us
  (Nói trước: lời nhạc của TATU dịch theo nghĩa của lesbian thì mới hiểu được, dịch thường hiểu sai hết ý nghĩa, nên các bạn nào chấp nhận của lesbian và gay thì mới nên hiểu lời của TATU)

  Họ nói rằng

  Họ không tin
  Em, tôi, chúng ta, chúng mình
  Vì vậy chúng mình sẽ nhượng bộ
  Nếu chúng mình phải như thế
  Bởi vì đó là em, là tôi
  Và đó là tất cả vấn đề
  Đó là tất cả vấn đề

  Chỉ là chuyện về chúng ta thôi

  Là về chúng ta
  Có một điều họ không thể nào chạm tới được
  Vì em biết mà
  Đó là chuyện của chúng ta
  Chỉ là chuyện của chúng ta
  Về chúng ta
  Của chúng ta
  Chúng ta sẽ chạy trốn nếu chúng ta phải như thế
  Vì em biết mà

  Đó là chuyện của chúng ta thôi
  Chỉ là chuyện của chúng ta thôi

  Nếu họ là tổn thương em
  Họ cũng làm tổn thương tôi nữa
  Vì vậy chúng ta phải đứng lên
  Không dừng lại
  Và đó là tất cả những gì
  Tất cả những gì


  Chỉ là chuyện về chúng ta thôi
  Là về chúng ta
  Có một điều họ không thể nào chạm tới được
  Vì em biết mà
  Đó là chuyện của chúng ta
  Chỉ là chuyện của chúng ta
  Về chúng ta
  Của chúng ta

  Chúng ta sẽ chạy trốn nếu chúng ta phải như thế
  Vì em biết mà
  Đó là chuyện của chúng ta thôi
  Chỉ là chuyện của chúng ta thôi

  Họ không thể hiểu
  Họ không thể thấy
  Chúng ta là ai
  Nỗi sợ hãi là kẻ thù

  Giữ chặt lấy
  Giữ rịt lấy tôi
  Vì đêm nay

  Chỉ là chuyện về chúng ta thôi
  Là về chúng ta
  Có một điều họ không thể nào chạm tới được
  Vì em biết mà
  Đó là chuyện của chúng ta

  Chỉ là chuyện của chúng ta
  Về chúng ta
  Của chúng ta
  Chúng ta sẽ chạy trốn nếu chúng ta phải như thế
  Vì em biết mà
  Đó là chuyện của chúng ta thôi
  Chỉ là chuyện của chúng ta thôi

  Đó là chuyện của chúng ta (ý nói là họ chẳng liên quan gì ở đây hết, họ nghĩ gì thì mặc kệ)


  Chia sẻ cùng bạn bè

  Chủ đề liên quan:

Chia sẻ cùng bạn bè