Lời Dịch - Alice - Pogo

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 22/10/2011. — 699 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Alice - Pogo






    Alice Read to a lover, a brother Read to a lover, a brother Read to a lover, a brother Read to a lover, a brother Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - To London... To London... To London... To London... Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - Mary sailed all the way to London to a brothel But I - To London... To London... To London... To London... Alice Kể thầm cho một người tình, một người anh em Kể thầm cho một người tình, một người anh em Kể thầm cho một người tình, một người anh em Kể thầm cho một người tình, một người anh em Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Đến London... Đến London... Đến London... Đến London... Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ Nhưng tôi - Đến London... Đến London... Đến London... Đến London...
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...