1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Alex & Harper's Crazy Funky Junky Hat Song - Alex & Harper

    Well you know everything's gonna be a breeze that the end will no doubt justify the means You could fix any problem at the slightest ease Yes, please... Well you might find out It'll go to your head When you write a report on a book you never read With the snap of your fingers you can make your bed That's what I said Everything is not what it seems When you can get all you wanted in your wildest dreams You might run into trouble if you go to extremes Because everything is not what it seems Everything is not what it seems When you can have what you want by the simplest of means Be careful not to mess with the balance of things Because everything is not..(Pause (2 seconds))..what it seems. "What's that? A hat? Crazy funky junkie hat! Overslept, hair unslightly Try to look like Kira Knightly We've been there, We've done that We see right through your funky hat" Bạn biết là mọi thứ sẽ chỉ thoáng qua Không nghi ngờ gì là kết quả sẽ định giá biện pháp Bạn có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng Vâng, đúng thế... Bạn sẽ khám phá ra rằng nó xuất hiện trong đầu bạn Khi bạn viết cái báo cáo về cuốn sách mà bạn chưa bao giờ đọc Với một cái búng tay, bạn có thể dọn giường sạch sẽ Đó là điều tôi nói Mọi thứ không như nó có vẻ thế Khi mà bạn có thể có mọi thứ bạn muốn trong những giấc mơ điên rồ Bạn sẽ gặp rắc rối khi tới giới hạn Vì mọi thứ không như chúng ta tưởng Mọi thứ không như nó có vẻ thế Khi mà bạn có thể có mọi thứ bạn muốn bằng cách đơn giản nhất Cẩn thận, đừng có phá vỡ sự cân bằng của vạn vật Vì mọi thứ không như chúng ta tưởng đâu "Cái gì đó? Một cái nón? Cái nón điên rồ hôi thối nghiện ngập Ngủ vùi, lớp lông thô cứng Có ra vẻ cho giống Kiera Knightley Chúng tôi đã ở đó Chúng tôi đã làm điều đó Chúng tôi nhìn xuyên thấu qua chiếc nói hôi thối của bạn (funky = 1. hôi thối (bad smell); 2. lạ nhưng hay (strange but cool))"
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP