Lời Dịch - Ain't It Fun - Guns N' Roses

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 695 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Ain't It Fun - Guns N' Roses


    Ain't it fun when you're always on the run? Ain't it fun when your friends despise what you become? Ain't it fun when you get so high? Well... that you, you just can't come Ain't it fun when you know that you gonna die young? It's such fun Good fun Such fun Such fun Aah such fun Such fun Such fun aah Yeah fun, Just fun Such... Ain't it fun when you taking care of number one? Ain't it fun when you feel like you just gotta get a gun? Ain't it fun when you just can't seem to find your tounge? Cause you stuck it too deep into something that really stung It's such fun, ah Well, so good to me, they spit right in my face I didn't even feel it It was such a disgrace I punched my fist right through the glass I didn't even feel it It happened so fast Such fun Such fun Such fun Ah such fun Such fun Such fun Ah such fun Ain't it fun when you tell her she's just a cunt? Ain't it fun when you she splits you and leaves you on the bum? Well, ain't it fun when you've broken up every band that you've ever begun? Ain't it fun when you know that you're gonna die young? It's such fun Such fun [x 13] Có đã không, khi lúc nào mày cũng chạy ngược chạy xuôi? Có đã không, Khi lũ bạn khinh miệt những gì mày trở thành? Có đã không khi mày đạt được đỉnh cao vợi? Tốt thôi...điều đó, mày, mày lại không thể đạt được Có đã không, khi mày biết rằng mày sắp sửa chết trẻ? Điều đó thật đã Quá đã thật đã A a quá đã Quá đã a a Ừa đã Hoàn toàn đã Thật là... Có đã không, khi mày cứ hau háu với ngôi vị số một? Có đã không, khi mày thấy như vừa vớ được một khẩu súng? Có đã không, khi mày như hoàn toàn không thể tìm thấy được miệng lưỡi mày? Vì mày thọc một cái quá mạng vào những thứ thực sự biết nhói đau Thật đã, há Tốt thôi, quá tốt cho tao, tụi nó phỉ nhổ ngay vào bản mặt tao Thậm chí tao đã không cảm thấy Nó hoàn toàn là một sự ô nhục Tao đã thụi một cú đầu tiên ngay vào cửa kính Thậm chí tao đã không cảm thấy Nó xảy ra quá nhanh Nó thật đã Thật đã Thật đã A, thật đã Thật đã Thật đã A, thật đã Có đã không, khi mày bảo với ả, ả chỉ là con điếm Có đã không, khi ả báng bổ mày, bỏ mày vô gia cư? Tốt thôi, có đã không, khi mày làm tan tành những ban nhạc mà mày đã từng bắt đầu? Có đã không, khi mày biết rằng mày sắp sửa chết trẻ? Nó thật đã Thật đã (x13)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP