1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - After The Gold Rush (Shallow Hal OST) - Neil Diamond
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    Well, I dreamed I saw the knights In armor coming, Saying something about a queen. There were peasants singing and Drummers drumming And the archer split the tree. There was a fanfare blowing To the sun That was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run In the nineteen seventies. Look at Mother Nature on the run In the nineteen seventies. I was lying in a burned out basement With the full moon in my eyes. I was hoping for replacement When the sun burst thru the sky. There was a band playing in my head And I felt like getting high. I was thinking about what a Friend had said I was hoping it was a lie. Thinking about what a Friend had said I was hoping it was a lie. Well, I dreamed I saw the silver Space ships flying In the yellow haze of the sun, There were children crying And colors flying All around the chosen ones. All in a dream, all in a dream The loading had begun. They were flying Mother Nature's Silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's Silver seed to a new home. Tôi đã mơ thấy những hiệp sĩ xuất hiện trong những bộ áo giáp sắt đang nói một điều gì đó với nữ hoàng những người nông dân ca hát và những tay trống đang đánh lên nhịp trống rộn ràng và cung thủ đang chẻ cây Và kèn lệnh cũng được thổi lên rộn rã Đến với mặt trời Đang bay cùng gió Hãy nhìn mẹ thiên nhiên đang dạo chơi Trong những năm 1970s Hãy nhìn mẹ thiên nhiên đang dạo chơi Trong những năm 1970s Tôi nằm trên một nền móng đã tàn rụi Và ngắm nhìn cả vầng trăng tròn trĩnh Tôi mơ về một sự thay đổi Khi mặt trời nổ tung cả bầu trời Trong tâm trí tôi là hình ảnh một đang bang nhạc đang chơi Và tôi cảm thấy mọi thứ đang bay lên Tôi chợt nhớ về một người bạn đã từng nói rằng những điều tôi đang mơ là những điều không thật chợt nhớ về một người bạn đã từng nói rằng những điều tôi đang mơ là những điều không thật trong giấc mơ tôi thấy một chiếc tàu vũ trụ ánh bạc đang bay trong màu ánh sáng thái dương rực đỏ Những đứa trẻ đang khóc Và những màu sắc bay lượn xung quanh những đứa trẻ được chọn tất cả đều giấc mơ, tất cả đều trong giấc mơ Khi hạ cánh xuống Chúng là những đứa con đang bay lượn của mẹ Thiên nhiên Hạt giống bạc đi tìm một vùng đất mới ở mặt trời Những đứa con đang bay của mẹ Thiên nhiên Hạt giống bạc đi tìm một vùng đất mới
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP