Lời Dịch - Aero Zeppelin - Nirvana

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 681 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Aero Zeppelin - Nirvana

    What's a season in a right if you can't have anything What's the reason in a rhyme if a plan means anything What's the meaning in a crime, it's a fan if anything Where's the learning in a line, it's a brand, it's a brand How a culture comes again, it was all here yesterday And you swear it's not a trend, doesn't matter anyway There's only here to talk to friends, nothing new is everyday You could shit upon the stage, they'll be fans They'll be fans They'll be fans They'll be fans All the kids will eat it up, if it's packaged properly Steal a sound and imitate, uniform and equally Not an ode, just the facts, where our world is nowadays An idea is what we lack, it doesn't matter anyways Hey Thời cơ của quyền lợi là gì nếu bạn không thể có gì hết Nguyên do của vần điệu là gì nếu một sườn bài có bất kỳ nghĩa gì Ý nghĩa trong tội ác là gì, dù sao đó cũng là một người hâm Học hỏi được gì trong một dòng chữ, đó chỉ là một nhãn hiệu Nền văn hóa lại đến thế nào, tất cả đã ở đây ngày hôm qua Và bạn thề đó không phải là một xu hướng, dù sao cũng chẳng quan trọng chi Chỉ ở đây để trò chuyện cùng bạn bè, mọi ngày cũng chẳng có gì mới Bạn có thể ị luôn trên sân khấu, họ cũng sẽ là người hâm mộ thôi Họ sẽ là người hâm mộ Họ sẽ là người hâm mộ Họ sẽ là người hâm mộ Tất cả lũ trẻ sẽ nuốt tọng hết, nếu nó được gói ghém kỹ càng Đánh cắp một âm thanh và bắt chước, đồng phục và như nhau Không phải tụng ca, chỉ là sự thật, nơi thế giới chúng ta ngày hôm nay Một ý tưởng là điều chúng ta thiếu, dù sao nó cũng chả còn có ý nghĩa chi Này
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP