Lời Dịch - Adam and Eve - Paul Anka

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 607 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Adam and Eve - Paul Anka


    In the garden of Eden, a long time ago yeah, there was a story I'm sure you will know I'm sure you remember, I know you believe the story of Adam and Eve In the garden of Eden where live began yes the very beginning of woman and man I'm sure you remember and I know you believe the story of Adam and Eve They were in the garden while they both fell in love sheltered by the guiding hand of the one above Life was filled with happiness until one day around a very great temptation, you know how it goes In the garden of Eden, a long time ago there was a story I'm sure you will know I'm sure you remember, I'm sure you believe the story of Adam and Eve In the garden of Eden, a long time ago, such a story ... Cách đây lâu lắm trong khu vườn Eden Phải, có một câu chuyện mà tôi chắc là bạn sẽ biết Tôi chắc chắn là bạn nhớ, Tôi biết là bạn cũng tin Câu chuyện về Adam và Eve Trong vườn Eden nơi cuộc sống bắt đầu Phải, mọi thứ bắt đầu từ người đàn ông và người đàn bà Tôi chắc bạn có nhớ và tôi biết bạn tin vào Câu chuyện về Adam và Eve Họ đã sống trong vườn trong khi cả hai người họ đều đang yêu yênổn bởi bàn tay hướng dẫn của đấng trên cao Cuộc sống phủ đầy hạnh phúc cho đến một ngày không xa có một sự cám dỗ rất lớn, bạn biết điều đó xảy đến ra sao Trong khu vườn Eden cách đây lâu lắm Có một câu chuyện mà tôi chắc chắn bạn sẽ biết Tôi chắc chắn là bạn nhớ, Tôi biết là bạn cũng tin Câu chuyện về Adam và Eve Trong khu vườn Eden, cách đây lâu lắm , có một câu chuyện như thế ...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...