Lời Dịch - Acting Out - Ashley Tisdale

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 728 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Acting Out - Ashley Tisdale


    Up above the surface I was just a perfect child But underneath it all I was craving to be wild Dont you judge by the cover its so far from what you see Im losing all my patience waiting on ya to believe Im suffocating, I cant breathe Let me out this cage, Im not gonna hold back Gonna break these chains, Im taking control now Gonna giva ya something to talk about Its another side of me Im acting out Set me free, Im ready to show you This is what I need, its time to get dirty Imma show you what Im talking about Its another side of me Im acting out Welcome to a new beginning, its time to start the show No I dont think it matters if its real or just a role Once you get a taste of it youll be begging me for more Ill giva ya something to remember once I hit the floor Im letting go of what you know Let me out this cage, Im not gonna hold back Gonna break these chains, Im taking control now Gonna give ya something to talk about Its another side of me Im acting out Set me free, Im ready to show you This is what I need, its time to get dirty Imma show you what Im talking about Its another side of me Im acting out Ive been waiting just to drive you crazy Now its my time and yes it feels amazing Theres nothing left of what youve seen before Lifes too short just to do what youre told Just to do what youre told, Just to do what youre told Do what youre told Just to do what youre told Do what do what youre told Let me out this cage, Im not gonna hold back Gonna break these chains, Im taking control now Gonna give ya something to talk about Its another side of me Im acting out Set me free, Im ready to show you This is what I need, its time to get dirty Imma show you what Im talking about Its another side of me Im acting out Lifes too short just to do what youre told, Im acting out Lifes too short just to do what youre told, Im acting out Lifes too short just to do what youre told, Im acting out Yeah yeah, Im actïng out Ngoài mặt tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn Nhưng bên dưới mọi thứ, tôi khao khát muốn được tự do Đừng nên đánh giá mọi thứ bằng những gì bạn thấy được Tôi không thể cứ kiên nhẫn đợi chờ để cứ tin tưởng rồi Tôi nghẹt thở, không thể hít thở được Để tôi thoát khỏi sự giam giữ đi, tôi không phải quay ngược lại nữa Phải phá vỡ dây xích này, giờ tôi sẽ nắm lấy mọi tầm kiểm soát của mình Phải nói vài điều về Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Để tôi tự do,tôi sẵn sàng để chỉ cho bạn thấy Đây là những gì tôi cần,đây là lúc để nổi dậy Tôi sẽ cho bạn thấy những gì mà tôi sẽ nói Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Chào mừng sự khởi đầu mới, đây là lúc để bắt đầu biểu diễn Không, tôi không nghĩ đó là vấn đề nếu đó là thật hay chỉ là giả bộ Một lần bạn được trải qua điều đó Bạn cầu xin tôi còn hơn thế nữa Tôi trao cho bạn vài điều để nhớ, một lần tôi đã đập xuống sàn nhà Tôi sẽ đi vì những gì bạn nghĩ Để tôi thoát khỏi sự giam giữ đi, tôi không phải quay ngược lại nữa Phải phá vỡ dây xích này, giờ tôi sẽ nắm lấy mọi sự điều khiển của mình Phải nói vài điều về Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Để tôi tự do, tôi sẵn sàng để chỉ cho bạn thấy Đây là những gì tôi cần, đây là lúc để nổi dậy Tôi sẽ cho bạn thấy những gì mà tôi sẽ nói Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Tôi vẫn đợi chờ để đưa bạn đến với sự nổi loạn đấy Giờ là thời đại của tôi và cảm thấy thật tuyệt vời Không có gì bạn thấy trước đó Cuộc đời này thật ngắn ngủi, chỉ cần làm những gì bạn nói ra Chỉ cần làm những gì bạn nói ra Để tôi thoát khỏi sự giam giữ đi, tôi không phải quay ngược lại nữa Phải phá vỡ dây xích này, giờ tôi sẽ nắm lấy mọi sự điều khiển của mình Phải nói vài điều về Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Để tôi tự do, tôi sẵn sàng để chỉ cho bạn thấy Đây là những gì tôi cần, đây là lúc để nổi dậy Tôi sẽ cho bạn thấy những gì mà tôi sẽ nói Đó là một mặt khác trong tôi Giờ tôi sẽ chứng minh bằng hành động Cuộc đời này thật ngắn ngủi, chỉ cần làm những gì bạn nói ra, tôi sẽ chứng minh bằng hành động[x4]
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP