Lời Dịch - Achy Breaky Heart - Billy Ray Cyrus

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 971 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Achy Breaky Heart - Billy Ray Cyrus


    You can tell the world you never was my girl You can burn my clothes when I'm gone Or you can tell your friends just what a fool I've been And laugh and joke about me on the phone You can tell my arms to go back onto the phone You can tell my feet to hit the floor Or you can tell my lilps to tell my fingertips They won't be reaching out for you no more But don't tell my heart, my achy breaky heart I just don't think it'd understand And if you tell my heart, my achy breaky heart He might blow up and kill this man Ooo You can tell your ma I moved to Arkansas Or you can tell your dog to bite my leg Or tell your brother Cliff who's fist can tell my lips He never really liked me anyway Oh tell your Aunt Louise, tell anything you please Myself already knows that I'm okay Oh you can tell my eyes to watch out for my mind It might be walking out on me today But don't tell my heart, my achy breaky heart I just don't think it'd understand And if you tell my heart, my achy breaky heart He might blow up and kill this man Ooo But don't tell my heart, my achy breaky heart I just don't think it'd understand And if you tell my heart, my achy breaky heart He might blow up and kill this man Ooo Don't tell my heart, my achy breaky heart He might blow up and kill this man Ooo Don't tell my heart, my achy breaky heart He might blow up and kill this man Ooo Em có thể nói với cả thế giới em chưa bao giờ là người yêu của anh Em cứ việc đốt phứt đồ đạc của anh khi anh đã biến đi Hay em cũng có thể kể với bạn bè xưa kia anh ngu đến cỡ nào Rồi đem anh ra làm trò cười lúc tám điện thoại. Em có thể ra lệnh đôi tay anh hãy nhấc điện thoại gọi em Em có thể ra lệnh cho chân anh bước đi trên sàn nhà Hoặc em cứ việc sai môi anh, ra lệnh cho những đầu ngón tay anh Dù thế nào chúng sẽ không hướng về phía em nữa đâu Nhưng xin em đừng ra lệnh cho con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Anh nghĩ rằng nó không hiểu đâu Và nếu em nói thẳng với con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Nó có thể vỡ tung và giết chết chủ của nó Ooo Em có thể nói với má anh chuyển đến Arkansas rồi Hoặc em có thể xua chó ra cạp giò anh Hoặc sai em trai Cliff của em, kẻ mà nắm đấm của y có thể nói với môi anh rằng Chú ấy chưa bao giờ ưa anh là mấy. Ôi, hãy kể với dì Louise của em, kể bất cứ thứ gì em thích Tự bản thân anh biết mình là người đàng hoàng Hay em có thể ra lệnh cho mắt anh hãy coi chừng những gì trong đầu anh Có thể hôm nay nó đã lơ lửng ở đâu đó ngoài đầu anh Nhưng xin em đừng ra lệnh cho con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Anh nghĩ rằng nó không hiểu đâu Và nếu em nói thẳng với con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Nó có thể vỡ tung và giết chết chủ của nó Ooo Nhưng xin em đừng ra lệnh cho con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Anh nghĩ rằng nó không hiểu đâu Và nếu em nói thẳng với con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Nó có thể vỡ tung và giết chết chủ của nó Ooo Nhưng xin em đừng ra lệnh cho con tim anh, con tim đau đớn tan nát của anh Nó có thể vỡ tung và giết chết người chủ này của nó
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...