Lời Dịch - Abracadabra - Brown Eyed Girls(B.E.G)

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 805 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Abracadabra - Brown Eyed Girls(B.E.G)






    이러다 미쳐 내가 여리여리 착하던 그런 내가 너 때문에 돌아 내가 독한 나로 변해 내가 널 닮은 인형에다 주문을 또 걸어 내가 그녀와 찢어져 달라고 고 every night I feel with you do you love her do you love her 매일 나의 꿈 속에 do you love me do you love me bring bring 너를 내게 가져다 줘 뭐라도 난 하겠어 더한 것도 하겠어 bling bling 도는 나의 fantasy yeah 모든걸 걸겠어 널 내가 내가 갖겠어 못참아 더는 내가 이러다가 정신을 놓쳐 내가 도대체 왜 너란 애가 내 마음에 박혀 니가 찢겨진 사진에다 주문을 또 걸어 내가 그녀가 떨어져 달라고 고 every night I feel with you do you love her do you love her 매일 나의 꿈 속에 do you love me do you love me bring bring 너를 내게 가져다 줘 뭐라도 난 하겠어 더한 것도 하겠어 bling bling 도는 나의 fantasy yeah 모든걸 걸겠어 널 내가 내가 갖겠어 I`m the Boo in the lsland 널 되찾기 위한 plan 매일같이 이렇게 나눌래 널 향한 마지막 step 그녀의 손을 잡고 그녀와 입을 맞추고 그런 너를 상상조차 하기 싫어 이 주문에 염원을 실어 랄랄랄랄랄라 랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄라 랄랄랄라 랄랄랄라 아브라카다브라 다 이뤄져라 Let`s go uh uhuhuh! ha hahaha! 네게 주문을 걸어 봐 I`m like a supervisor 널 통제하는 kaiser 내게서 벗어날 수 없어 bring bring 너를 내게 가져다 줘 뭐라도 난 하겠어 더한 것도 하겠어 bling bling 도는 나의 fantasy yeah 모든 걸 걸겠어 널 내가 내가 갖겠어 이러다 미쳐 내가 여리여리 착하던 그런 내가 너 때문에 돌아 내가 독한 나로 변해 내가 cool한척 하는 내가 놀라워 다 이런 내가 아닌척 널 만나러 가도 도 Translation Abracadabra I used to be nice, soft and tender but if I keep going crazy like this you’ll change me into something bad It is like I am a puppet to you I’ll remove the spell that you have put on me again I beg you, beg you because she tears us apart tears us apart every night I feel with you Do you love her? Do you love her? everyday I dream of you do you love me? do you love me? bring, bring i want to hold you in my arms i will do anything and even more bling bling you are my fantasy I’ll put everything in stake to have you I need to stop thinking about you because I can’t take it no more in the name of God, why do you worry? you’re stuck in my heart! I've put a spell again on the torn picture of us, and i’ll remove the spell you’ve put on me again I beg you drop her drop her every night i feel with you do you love her? do you love her? every day in my dreams do you love me? do you love me? bring, bring i want to hold you in my arms i will do anything and even more bling bling you are my fantasy I’ll put everything on stake to have you i’m the boo in the island i do it for the sake for my plan to get you back almost everyday you want to break up my last step towards you she holds your arm and she kisses your lips and i hate it that you are in her imagination in this spell i have the desire to hold you lalalalala lalalala lalalalalalala lalalalala lalalala lalalala abracadabra gone is all of this Let’s go uh uhuhuh! ha hahaha! Yeah, I’ll remove this spell again I`m like a supervisor I control you, Im am the emperor You cant get away from me Bring, bring I want to hold you in my arms I will do anything and even more Bling, bling You are my fantasy, yeah I’ll put everything on stake to have you I used to be nice, soft and tender, but if I keep going crazy like this You’ll change me into something bad I pretend to be cool I’m amazed by all of this Pretending to leave and go meet someone yeah Tôi đã từng rất tốt đẹp,nhẹ nhàng và mềm yếu Nhưng nếu tôi trở nên điên dại như thế này Tức là anh đã biến tôi trở thành cái gì đó tồi tệ Giống như tôi là con rối cho anh vậy Tôi sẽ xóa bỏ thứ bùa mê anh gắn lên tôi lần nữa Tôi cầu xin anh,cầu xin anh vì cô ta làm chúng ta đau đớn,làm chúng ta đau khổ Mỗi đêm tôi ở bên cạnh Anh có yêu cô ta không? Anh có yêu cô ta không? Mỗi ngày tôi đều mơ về anh Anh có yêu tôi không? Anh có yêu tôi không? Bring,bring Tôi muốn giữ anh trong vòng tay mình Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và thậm chí hơn thế Bling bling Anh là sự tưởng tượng của tôi Tôi sẽ đặt mọi thứ đúng chỗ để có được anh Tôi cần ngừng nghĩ về anh vì tôi không thể chịu đựng nó thêm nữa Nhân danh Chúa,sao anh phải lo lắng gì? Anh đã bị mắc kẹt trong trái tim tôi Tôi đặt thứ bùa mê đó một lần nữa trong bức tranh bị xé nát của đôi ta Tôi cầu xin anh hãy bỏ cô ta bỏ cô ta đi Mỗi đêm tôi ở bên cạnh anh Anh có yêu cô ta không? Anh có yêu cô ta không? Mỗi ngày trong giấc mơ của tôi Anh có yêu tôi không? Anh có yêu tôi không? Bring,bring Tôi muốn giữ anh trong vòng tay mình Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và thậm chí hơn thế Bling bling Anh là sự tưởng tượng của tôi,yeah Tôi sẽ đặt mọi thứ đúng chỗ để có được anh Tôi là kẻ ngốc trên hòn đảo này Tôi làm tất cả cho kế hoạch mang anh trở lại Hầu như mọi ngày anh đều muốn chia tay Bước cuối cùng của tôi sẽ hướng gần đến anh yeah,yeah Cô ta giữa cánh tay anh; cô ta hôn đôi môi anh Và tôi ghét điều đó trong trí tưởng của cô ả Nơi thứ bùa mê này tôi khao khát được ôm lấy anh lalalalala lalalala lalalalalalala lalalalala lalalala lalalala Câu thần chú đã biến mất vì tất cả những điều này Let\'s go uh uhuhuh! ha hahaha! Yeah, Tôi sẽ xóa bỏ thứ bùa mê một lần nữa Tôi giống như một người giám sát Tôi quản lý anh và tôi là hoàng đế Anh sẽ không thể chạy trốn khỏi tôi Bring,bring Tôi muốn giữ anh trong vòng tay mình Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và thậm chí hơn thế Bling bling Anh là sự tưởng tượng của tôi Tôi sẽ đặt mọi thứ đúng chỗ để có được anh Tôi đã từng rất tốt đẹp,nhẹ nhàng và mềm yếu Nhưng nếu tôi trở nên điên dại như thế này Tức là anh đã biến tôi trở thành cái gì đó tồi tệ Tôi giả vờ mình lạnh lùng Và tôi ngạc nhiên về điều đó Giả vờ rời đi và đi gặp một ai khác Yeah
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...