Lời Dịch - Above all - Trên cả mọi điều - unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 964 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Above all - Trên cả mọi điều - unknown


    Above all powers, above all kings Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Above all kingdoms, above all thrones Above all wonders the world has ever known Above all wealth and treasures of the earth There's no way to measure what you're worth Crucified Laid behind a stone You lived to die Rejected and alone Like a rose Trampled on the ground You took the fall And thought of me Above all Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các ngai Vượt trên hết mọi điều mà loài người từng biết Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài. Ngài đã chịu đóng đinh trên cây thập tự Xác Ngài nằm sau hòn đá lớn Ngài sống để chết cho chúng con Để rồi bị ruồng bỏ, khinh chê trên đồi xưa Như 1 đóa hồng Bị chà đạp dưới mặt đất Ngài đã bằng lòng gánh lấy nhục hình Và Ngài vẫn luôn nhớ về chúng con Ôi, Chúa ôi. Còn danh nào trên Danh của Ngài ?!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP