1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A Place For My Head (Demo Version 1) - Linkin Park

    A Place For My Head (Demo Version 1) Riding with the head full of buckets of red And what I said still stuck in my head But mis-led thinking the things i'd do would make you never wanna come back But I run from that To a place I can't find you at Being trapped in this with you Something that I never wanted to do But through it all you got to see That where I want to be is over the pen again Letting it out of me In the center of the day, in a dream Being with my thoughts Getting lost in between Realizing one Not the way that it seems And the killing of the killer with a head full of screams Chorus : I wanna live in another place Where no one can say that I live for them (Start seeing its not meant to be for me) I wanna be in the energy, not with the enemy A place for my head And then the second it starts We'll both be crushed when it all falls apart Knowing no matter how low Hoping that you won't know the strain it puts to me Seeing what you've done And consequently I've run away, just hidden again Within the boundaries of a nameless Don't want me to say this But you're dragging me down Getting lost in the chaos, being tossed around Singing again to myself, a head full of hectic Hope that some day you'll regret this Everything's the wrong place, the wrong time Adding to the panic in my confine Singing again to myself, a head full of hectic Hope that some day you'll regret this Everything's the wrong place, the wrong time Adding to the panic of my confine Chorus : I wanna live in another place Where no one can say that I live for them (Start seeing its not meant to be for me) I wanna be in the energy, not with the enemy A place for my head You try to take the best of me Stay away You try to take the best of me Stay away You try to take the best of me Stay away You try to take the best of me Go away You try to take the best of me Go away You try to take the best of me Go away You try to take the best of me Go away You try to take the best of me Go away Chorus : I wanna live in another place Where no one can say that I live for them (Start seeing its not meant to be for me) I wanna be in the energy, not with the enemy A place for my head Shut Up Why Singing again to myself, a head full of hectic Hope that some day you'll regret this Everything's the wrong place, the wrong time Adding to the panic in my confine Singing again to myself, a head full of hectic Hope that some day you'll regret this Everything's the wrong place, the wrong time Adding to the panic of my confine Thiên Đường Bình Yên Trong Tâm Trí Tôi Lao đi với cái đầu đau đớn cùng cơ thể đang nóng bừng Và những gì tôi nói vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi Nhưng điều dối trá mà tôi nghĩ đến khiến tôi làm cho các người chẳng còn muốn trở lại nữa Nhưng tôi không chạy trốn đâu Cố tìm đến nơi mà không có các người Mắc bẫy bởi những gì nơi các người Bởi một điều gì đó mà tôi chẳng bao giờ muốn làm Nhưng mọi thứ tôi làm vẫn chỉ để cho các người thấy Đó là nơi tôi muốn đến và giờ thì lật lại cây bút Lấy nó ra khỏi tôi Giữa trưa tôi chìm trong giấc mơ Với những điều trăn trở Lạc lõng giữa nhiều điều Nhận ra rằng đó Không phải là cách và mọi thứ vẫn vậy Cảnh giết chóc của các người vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi bởi những tiếng thét Điệp khúc: Tôi muốn sông ở nơi khác Nơi chẳng có ai nói rằng tôi phải sống vì họ (Tôi bắt đầu thấy được những điều các người làm cho có ý nghĩa gì với tôi) Tôi muốn sống ở nơi cho tôi nghị lực, chứ không phải với kẻ thù Một thiên đường bình yêu trong tâm trí tôi Và điều thứ 2 bắt đầu Chúng ta cũng sẽ chết khi mọi điều đổ vỡ Dù biết nó chẳng có nghĩa lí gì Hy vọng rằng các người sẽ không biết sự căng thẳng trong tôi Khi nhìn thấy những điều các người gây ra Và chính vì thế Tôi chạy trốn, cố gắng che giấu mọi thứ Giữa chốn biên giới với những nấm mồ vô danh Các người đâu có muốn tôi nói về điều đó Các người đang cố gắng cản trở tôi Lạc trong thời đại hỗn loạn, chẳng thể sống yên Hát một lần nữa vì bản thân, vì tâm trí cuồng loạn Hy vọng rằng một ngày nào đó các người sẽ hối hận vì điều đó Mọi điều các người làm ở đây đều là sai lầm, tất cả đều sai Khi reo rắc nỗi hoảng sợ với tôi x2 Điệp khúc: Tôi muốn sông ở nơi khác Nơi chẳng có ai nói rằng tôi phải sống vì họ (Tôi bắt đầu thấy được những điều các người làm cho có ý nghĩa gì với tôi) Tôi muốn sống ở nơi cho tôi nghị lực, chứ không phải với kẻ thù Một thiên đường bình yêu trong tâm trí tôi Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Tránh xa tôi ra Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Tránh xa tôi ra Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Tránh xa tôi ra Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Hãy biến đi Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Hãy biến đi Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Hãy biến đi Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Hãy biến đi Các người đã lấy đi những điều tốt đẹp của tôi Hãy biến đi Lặp lại: ... ----------------------------------------------------------- Đây là bản demo đầu tiên và còn một bản Demo nữa của bài này TK sẽ dịch trong thời gia tới.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP