Lời Dịch - A Little Bit Longer - Jonas Brothers

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 918 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A Little Bit Longer - Jonas Brothers    Got the news today, but they said i had to stay a little bit longer and i'll be fine. When i thought it'd all been done, when i thought it'd all been said, a little bit longer and i'll be fine. But you don't know what you got till it's gone and you don't know what it's like to feel so low and everytime you smile or laugh you glow. You don't even know,know,know. You don't even know. All this time goes by still no reason why a little bit longer and i'll be fine. Waiting on a cure but none of them are sure. A little bit longer and i'll be fine. A Little Bit Longer lyrics on But you don't know what you got till it's gone and you don't know what it's like to feel so low. And everytime you smile or laugh you glow. You don't even know,know,know You don't even know,know,know You don't even know,know,no (2,3!) And you don't what you got till it's gone, and you don't know what it's like to feel so low,yeah! And everytime you smile you laugh you glow, you don't even know! So i'll wait till kingdom come, all the highs and lows are gone. A little bit longer and i'll be fine. I'll be...fine. Hôm nay có tin mới Nhưng họ nói tôi phải ở lại Một ít lâu và tôi sẽ tốt thôi Khi tôi nghĩ mọi thứ xong rồi Khi tôi nghĩ mọi thứ đã nói rồi Một ít lâu và tôi sẽ tốt thôi Nhưng bạn không biết bạn có gì cho tới nó biến mất Và bạn không biết cảm nhận từ từ nó ra sao Và mỗi khi cười mỉm hay cười to, bạn bừng sáng Bạn thậm chí không biết [x2] Thời gian dần trôi qua Vẫn không có lí do gì Một ít lâu và tôi sẽ ổn Chờ một liều thuốc Nhưng không liều thuốc nào là chắc chắn Một ít lâu và tôi sẽ ổn Nhưng bạn không biết bạn có gì cho tới nó biến mất Và bạn không biết cảm nhận từ từ nó ra sao Và mỗi khi cười mỉm hay cười to, bạn bừng sáng Bạn thậm chí không biết [x3] (2,3!) Nhưng bạn không biết bạn có gì cho tới nó biến mất Và bạn không biết cảm nhận từ từ nó ra sao Và mỗi khi cười mỉm hay cười to, bạn bừng sáng Bạn thậm chí không biết Vì thế tôi sẽ chờ tới nước thiên đường Tất cả sự phân biệt sẽ biết mất Một ít lâu và tôi sẽ ổn Tôi sẽ ổn thôi.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP