1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A La Nanita Nana (ft. Belinda) - The Cheetah Girls


    A La Nanita Nana Chanel A la nanita nana nanita ella, nanita ella Mi nina tiene sueno bendito sea,bendito sea Marisol A la nanita nana nanita ella, nanita ella Mi nina tiene sueno bendito sea,bendito sea Chanel & Marisol Fuentecita que corre clara y sonora Ruisenor que en la selva Cantando y llora Calla mientras la cuna se balansea A la nanita nana nanita ella A la nanita nana nanita ella Nanita ella Mi nina tiene sueno bendito Sea, bendito sea Fuentecita que carre clara y sonora Ruisenor que en la selva Cantando y llora Calla mientras la cuna se balansea A la nanita nana nanita ella ___::EngTrans::___ To the nanita grandma, nanita she, nanita she My Girl has blessed sleep be, blessed be. To the nanita grandma, nanita she, nanita she My Girl has blessed sleep be, blessed be. Fuentecita that runs clear and sonorous. Nightingale that in the forest singing cries. He keeps silent meanwhile about the cradle balansea. To the nanita grandma, nanita she. To the nanita grandma, nanita she, nanita she My Girl has blessed sleep be, blessed be. Fuentecita that runs clear and sonorous, Nightingale that in the forest Ôi gửi đến mẹ nanita, mẹ nanita, mẹ nanita Cô gái của tôi đang say giấc trong an lành, say giấc trong an lành Ôi gửi đến mẹ nanita, mẹ nanita, mẹ nanita Cô gái của tôi đang say giấc trong an lành, say giấc trong an lành Âm thanh nước chảy ở hồ Fuentecita thật trong trẻo Chim sơn ca đang hát khúc thở than Nó mãi im lặng nhìn chiếc nôi balansea Ôi gửi đến mẹ nanita, mẹ nanita, mẹ nanita Cô gái của tôi đang say giấc trong an lành, say giấc trong an lành Âm thanh nước chảy ở hồ Fuentecita thật trong trẻo Chim sơn ca trong rừng kia
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP