Lời Dịch - A Hunting We Will Go - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 727 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - A Hunting We Will Go - Unknown

  <object classid="clsid: D</D=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

  </getflashplayer" flashvars="autoplay=false[/FLASH]


  A hunting we will go, a hunting we will go, We'll catch a fox and put him in a box, And then we'll let him go! A hunting we will go, a hunting we will go, We'll catch a fish and put him on a dish, And then we'll let him go! Chúng ta sẽ đi săn, chúng ta sẽ đi săn Chúng ta sẽ bắt con cáo bỏ nó vào bao Và rồi chúng ta sẽ thả cho nó chạy lăng xăng! Chúng ta sẽ đi săn, chúng ta sẽ đi săn Chúng ta sẽ bắt con cá và bỏ nó vào rá Và rồi chúng ta sẽ thả cho nó bơi lăng quăng! --- box: hộp, dish: dĩa nhưng WG dịch bao, rá cho nó trùng âm với cáo, cá như trong bản lyric người ta dùng điệp âm (fox, box), (fish, dish).
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...