1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A Cowboy's Work Is Never Done (ft. Sonny) - Cher


    Ride, I used to jump my horse and ride I had a six gun at my side I was so handsome, women cried And I got shot but never died I could play, if I do every thing he'd say Girls seem to just get in his way Those days we were considered fun A cowboy's work is never done He'd fight crime all the time He'd always win, Till his mom would break it up And call him in He was tough he was hard But he was kind and he was lovely, cause guys like him Were hard to find Ride, I like to ride again some day I think I still know how to play I'd play games now but it's not fun A cowboy's work is never done Cưỡi ngựa, tôi thường nhảy lên lưng ngựa và cưỡi đi Tôi có một khẩu sáu phát bên hông Tôi đẹp trai lắm, phụ nữ phải thét gào (mê mẩn tôi) Và tôi bị bắn nhưng không bao giờ chết Tôi có thể chơi nếu tôi làm những gì anh ấy nói Những cô gái có vẻ chỉ chực bổ nhào vào anh ấy Những ngày đó chúng tôi được xem là vui Công việc của một chàng chăn bò thì không bao giờ xong Lúc nào anh ấy cũng chiến đấu với tội ác Anh ấy luôn thắng Cho tới khi mẹ anh ấy già yếu Và mời anh ấy về Anh ấy mạnh khỏe, anh ấy cứng cỏi Nhưng anh ấy tử tế Và anh ấy đáng yêu, vì những người như anh ấy Thì khó tìm thấy lắm Cưỡi ngựa, tôi muốn cưỡi ngựa lại vào một ngày nào đó Tôi nghĩ là tôi vẫn còn biết đùa vui ra sao Tôi sẽ chơi những trò chơi nhưng nó không còn vui nữa rồi Công việc của một người chăn bò thì chả bao giờ xong
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP