Lời Dịch - 8th Commandment - Sonata Arctica

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 581 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 8th Commandment - Sonata Arctica

    All those lies suit you. They are custom made to drive you out of reality. Lies are true for you. You know, what you do is reaching a point of insanity. When you wake from your dream you know what is true? Ring of bell inside your head is playing with your mind Remember to pray, and what the Bible says and you will live thru eternity You haven't heard of this? There is something you missed - it will cost you so heavily. You must sleep in the stinking bed that you made When you're down where you belong hear what they say. Stay for a while, stay forever. Sing for the times you are bound to betray. Run for your life, run forever, your eyes tell a lie and the liar must always die. When you're done with him, you know where you have been, He will treat us all equally. Can you feel the fire burning You must sleep in the stinking bed that you made. When you're down where you belong hear what they say. Stay for a while, stay forever. Sing for the times you are bound to betray. Run for your life, run forever, your eyes tell a lie and the liar must always die. [Guitar Solo] Stay for a while, stay forever. Sing for the times you are bound to betray. Run for your life, run forever, your eyes tell a lie and the liar must always diiiiiiie... (fading away) Stay for a while, stay forever. Sing for the times you are bound to betray. Run for your life, run forever, your eyes tell a lie and the liar must always die. Tất cả những sự lừa dối đó hợp với bạn. Chúng được tạo ra để khiến bạn xa rời thực tế. Những lời nói dối đúng với bạn. Bạn biết, những gì bạn làm chỉ là điều điên rồ Khi bạn thức dậy từ giấc mơ của mình bạn sẽ biết cái gì là sự thật? Tiếng kêu của cái chuông phảng phất trong đầu bạn đang đùa giỡn với suy nghĩ của bạn Hãy nhớ cầu nguyện, và những gì kinh thánh nói và bạn sẽ sống mãi mãi Bạn đã không nhận thấy điều này? Có một số thứ bạn đã bỏ lỡ - nó sẽ có giá trị với bạn rất lớn Bạn phải ngủ trên chiếc giường hôi hám do bạn tạo ra Khi bạn nằm xuống nơi đó thuộc về bạn nghe những gì chúng nói Hãy ở một lúc, hãy ở mãi mãi. Hãy hát cho những lần bạn bị buộc tội lừa dối. Hãy chạy vì tính mạng chính mình, hãy chạy mãi mãi, đôi mắt của bạn thể hiện một sự lừa gạt và kẻ nói dối sẽ luôn luôn phải chết. Khi bạn đã hoàn tất với Chúa, bạn biết bạn đã ở đâu, Người sẽ đối xử với chúng ta tất cả như nhau. Có thể bạn cảm nhận thấy ngọn lửa đang cháy Bạn phải ngủ trên chiếc giường hôi hám do bạn tạo ra Khi bạn nằm xuống nơi đó thuộc về bạn nghe những gì chúng nói Hãy ở một lúc, hãy ở mãi mãi. Hãy hát cho những lần bạn bị buộc tội lừa dối. Hãy chạy vì tính mạng chính mình, hãy chạy mãi mãi, đôi mắt của bạn thể hiện một sự lừa gạt và kẻ nói dối sẽ luôn luôn phải chết. [Guitar Solo] Hãy ở một lúc, hãy ở mãi mãi. Hãy hát cho những lần bạn bị buộc tội lừa dối. Hãy chạy vì tính mạng chính mình, hãy chạy mãi mãi, đôi mắt của bạn thể hiện một sự lừa gạt và kẻ nói dối sẽ luôn luôn phải chết..... Hãy ở một lúc, hãy ở mãi mãi. Hãy hát cho những lần bạn bị buộc tội lừa dối. Hãy chạy vì tính mạng chính mình, hãy chạy mãi mãi, đôi mắt của bạn thể hiện một sự lừa gạt và kẻ nói dối sẽ luôn luôn phải chết.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...