1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LD - 사랑하면 할수록/Sarang Ha Myon Hal Soo Rok/If We Are In Love, Then...(The Classic OST/ 클래식 OST) - Han    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ==Kanji== 노을지는 언덕넘어 그대 날 바라보고 있죠 차마 말하지 못한 내 마음을 이미 알고 있었나요 왠지 모르게 우리는 우연처럼 지내왔지만 무지개문 지나 천국에 가도 마음만은 변함없죠 사랑하면 할수록 그대 그리워 가슴 아파도 이것만은 믿어요 끝이 아니란걸 이제야 난 깨달았죠 사랑을 숨길수 없음을 우연처럼 쉽게 다가온 그대 이젠 운명이 된거죠 사랑하면 할수록 멀어짐이 두렵기만해도 이것만은 믿어요 끝이 아니란걸 끝이 아니란걸 ==Romanji== noh eul ji neun eon deok neom eo keu dae nal pa ra bo go it chyo cha ma mal ha ji mot han nae ma eum eul ee mi al go it seot na yo waen ji moh reu geh oo ri neun oo yon cheo reom ji nae wat ji man moo ji gae moon ji na cheon gook geh ka doh ma eum man eun pyon han eop chyo sarang ha myon hal soo rok keu dae keu ri weo ka seum ah pa doh ee geot man eun mid deo yo ggeut chi ah ni ran keol ee jeh ya nan ggae dal rat chyo sarang eul soom gil soo eop seum eul oo yeon cheo reom swip geh ta ga on keu dae ee jehn oon myong ee dwen keo chyo sarang ha myon hal soo rok meol reo jim ee doo ryeo ki man hae odh ee geot man eun mid deo yo ggeut chi ah ni ran keol geut chi ah nia ran keol ==Eng Trans== As I appear over the top of the hill you see me I don't need to speak, you already know what's on my mind Without ever knowing why we came to be together as if just by chance I won't change my mind just as a rainbow doesn't stop until it reaches the heavens If we are in love we shouldn't worry about our hearts becoming lonely or broken I just believe that this is not the end So lately I've woken up to the fact that love can't be denied It seemed like you came to me by chance but I know that it was fate that brought us together If we are in love we shouldn't be afraid of anything pulling us apart I just believe that this is not the end This is not the end... Khi em xuất hiện trên đỉnh đồi anh trông thấy em Em không cần phải nói gì, anh đã hiểu những gì em nghĩ Không cần biết tại sao chúng ta đến với nhau nếu như chỉ là tình cờ Em sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ như cầu vồng không dứt cho đến khi chúng chạm tới thiên đường Nếu đôi ta yêu nhau, ta sẽ không muộn phiền về con tim ta trở nên cô đơn và tan vỡ Em chỉ tin rằng tình yêu thì không có giới hạn Quá muộn màng, em choàng tỉnh khỏi thực tại rằng tình yêu không thể bị phủ định Dường như thể anh tình cờ tới bên em nhưng em biết rằng thực tại đã mang ta đến bên nhau Nếu đôi ta yêu nhau, ta sẽ không phải lo sợ bất kì điều gì chia cách đôi ta Em chỉ tin rằng tình yêu đó không có giới hạn yêu là không có giới hạn….
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...