1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LD - Ich Bin Der Welt Abhanden Gekommen - I Am Lost To The World - Unknown    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ==German== Ich bin der Welt abhanden gekommen, Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, Sie hat so lange nichts von mir vernommen, Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, Ob sie mich für gestorben hält, Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, Und ruh' in einem stillen Gebiet! Ich leb' allein in meinem Himmel, In meinem Lieben, in meinem Lied! ==Eng Trans== I am lost to the world with which I used to waste so much time, It has heard nothing from me for so long that it may very well believe that I am dead! It is of no consequence to me Whether it thinks me dead; I cannot deny it, for I really am dead to the world. I am dead to the world's tumult, And I rest in a quiet realm! I live alone in my heaven, In my love and in my song! Đối với thế giới này, ta là một kẻ mất tích Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian Ta bặt vô ấm tín đã được lâu lắm Có lẽ nó cũng tin chắc rằng ta chết từ đời tám hoánh rồi Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm Dù thế giới này nghĩ rằng ta đã đi về nơi xa lắm Ta không thể phủ nhận Vì đối với thế giới này, ta thật sự không còn tồn tại nữa Ta chết đi khi thế giới này náo động Và ta yên giấc ngàn thu trong vương quốc bình yên Ta sống một mình trên thiên đàng xa vợi Trong tình yêu và trong khúc hát của mình ta
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP