1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LD - 車叨位去 / Huei Cha Do Wei Ki / Where is the train going -Xe lửa chạy đi đâu - Jay Chou    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ----Tiếng Mân Nam----- 听 我 讲,庄脚ㄟ路边 蝉躲在树枝 七月天闹热ㄟ唱戏 (ㄒ一ㄌㄚㄙㄡㄈㄚㄇ一) 听我讲 风景这呢水 火车叨位去 拿纸笔写 歌思念你 (ㄒ一ㄌㄚㄙㄡㄈㄚㄇ一) *但是连咪都ㄟ过去 车过山洞变成, 暗瞑 按怎你走那个当时 没留半张批纸加字 过去像溪边ㄟ田蝇 拢是逗阵飞ㄟ日子 这时我像离水ㄟ鱼 放抹记剩最后一口气 放抹记过去你迷人ㄟ气质 拢是笑容酸甘呀甜 返去故事到这为止 你那ㄟ全然拢没讯息 我亲像一只蜂找没蜜 将过去一张一张ㄟ撕 这日历马撕到何时才有你ㄟ字 你那全然拢没讯息 像往南ㄟ燕子断翅 不曾搁返来巢看厝边 为啥咪铁支路直直 火车叨位去 Repat* ----Tiếng phổ thông---- 听我说 乡下的路边 蝉躲在树上 七月天 热闹的唱戏 76543 听我说 风景这么美 火车到哪去 拿纸笔 写歌思念你 76543 车经过隧道变成夜晚 但是一下子就过去 为何离开的时候 没有留下半张信纸和字 过去(像溪边的蜻蜓) 都是(一起飞翔的日子) 这时(我像离开水的鱼) 放下去(剩最后一口气) 放下去(你迷人的气质) 都是(甜美的笑容) 回去(故事到这里为止) 你为何完全都没消息 我就像一只蜂找不到蜂蜜 将过去一张一张的撕 这日历要撕到何时 才有你的字 你为何完全都没消息 像往南飞的燕子断了翅 不曾回来探望邻居 想什么 铁轨的路很直 ----Phiên âm (Mân Nam)---- tnia goar gong, zeng ka lo bni sen vi zai chiu gi chid goeh tni, lau red chniu hi (te la so fa mi) tnia goar gong, hong ging zei hei zui, heu chia deo wi ky theh zua bid, sia gua sy liam ly, (te la so fa mi) * chia geu svoaf tong ben cviaa, am me, dan si len mi do he geu ky, an znua ly zau hiaf ee dang si veo lau pvoax dniu poei zua, ga ri geu ky chniu koei bni he tsan sin long si dau zun beu he rid ji jid si goar chniu li zui hy bang voei gi, tsun zuei au yid kau ki bang voei gi, geu ky, ly vei lang he ki jid long si chio yong seng gam ya dni tngr ky go su gau zai wi ji ly na he zuan ren long veo siau sid goar chin chniu jid jia feng zau but bit cioxng geu ky jid dniu jid dniu he hid zei rid jid vei hid gau heo si, zai wu ly he ji ly na zuan ren long veo siau si chniu ong lam he yni a deng chi m bad geo tngr lai siu knua lieg bni wi snia mi, ti gi lo did did heu chia deo wi ky Repeat * -----English----- Listen to me, the road side at the foot of the hill, The cicada is hiding on the tree branch Days in the month of July, the lively opera act (te la so fa mi) Listen to me, in such scenery, where is the train heading off to Picked up the pen, writing a song in thoughts of you (te la so fa mi) *As the train went through the tunnel, it turned into night-time But everything had gone past How can you just leave without a note, no words of farewell The past, is like dragonflies at the creek-side, flying around slowly everyday At this moment Ióm like a fish out of water, forgotten to remain the last breath Forgotten, your mesmerizing character in the past, all your smiles Sour, bitter and sweet, Going back, the story ends here. No news coming from you at all, Ióm like a bee that couldn\'t find nectar. Tearing sheets of the past away, from this calendar Tearing till when can I see your words I have no news from you at all, just like a swallow heading south with broken wings, Never returned to the nest again Why is the rail track so straight, where is the train heading off to. Repeat * Nghe anh nói nè :p Con đường ở thôn quê Con ve sầu trên cây Những ngày của tháng 7 Khúc hát ca náo nhiệt (Te la so fa mi) Nghe anh nói nè Phong cảnh đẹp thế này Xe lửa chạy đi đâu Cầm một cây bút lên Viết bài ca nhớ em (Te la so fa mi) Khi xe chạy qua hầm Trời biến thành màn đêm Nhưng ngay sau lúc đó Tất cả đều qua đi Tại sao lúc dời xa Mà chẳng để lưu lại Nửa trang thư với chữ Quá khứ (Như chuồn chuồn bên suối) Đều là (Một ngày đều bay lên) Lúc này (Anh như cá dời nước) Bỏ xuống (Một hơi thở cuối cùng) Quên đi (Nét quyến rũ của em) Đều như (Những nụ cười ngọt ngào) Quá khứ (Câu chuyện chỉ đến đây) Tại sao em ra đi Mà không tin tức gì Anh như là con ong Mà không tìm thấy mật Xé rách dần quá khứ Quyển lịch treo tường này Phải xé đến bao giờ Mới thấy chữ của em Tại sao em ra đi Mà không tin tức gì Giống như là chim yến Đang bay về phương Nam Bị gãy cánh giữa đường Chẳng từng quay trở lại Thăm hàng xóm của nó Anh nghĩ tại làm sao Đường xe lửa rất thẳng ??
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP