1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  LD - 等一分钟 - Deng yi fen zhong - Đợi một phút - Xú Yù Téng / 徐誉滕 / Từ Dự Đằng  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [ti: 等一分钟] [ar: 徐誉滕] [al: 爱若去了] 如果时间 忘记了转 忘了带走什么 你会不会 至今停在 说爱我的那天 然后在世界的一个角 有了一个我们的家 你说我的胸膛 会让你 感到暖 如果生命 没有遗憾 没有波澜 你会不会 永远没有 说再见的一天 可能年少的心太柔软 经不起风 经不起浪 若今天的我能回到昨天 我会向自己妥协 我在等一分钟 或许下一分钟 看到你闪躲的眼 我不会让伤心的泪 挂满你的脸 我在等一分钟 或许下一分钟 能够感觉你也心痛 那一年我不会 让离别 成永远 如果生命 没有遗憾 没有波澜 你会不会 永远没有 说再见的一天 可能年少的心太柔软 经不起风 经不起浪 若今天的我能回到昨天 我会向自己妥协 我在等一分钟 或许下一分钟 看到你闪躲的眼 我不会让伤心的泪 挂满你的脸 我在等一分钟 或许下一分钟 能够感觉你也心痛 那一年我不会 让离别 成永远 我在等一分钟 或许下一分钟 看到你不舍的眼 我会用一个拥抱 换取你的转身 我在等一分钟 或许下一分钟 如果你真的也心痛 我会告诉你我 的胸膛 依旧暖 那一年我不会 让离别 成永远 ---Pinyin--- [ti: Děng yì fēn zhōng] [ar: Xú Yù Téng] [al: Ài ruò qù le] Rú guǒ shí jiān Wàng jì le zhuǎn Wàng le dài zǒu shén me Nǐ huì bu huì Zhì jīn tíng zài Shuō ài wǒ de nà tiān Rán hòu zài shì jiè de yí gè jiǎo Yǒu le yí gè wǒ men de jiā Nǐ shuō wǒ de xiōng táng Huì ràng nǐ gǎn dào nuǎn Rú guǒ shēng mìng Méi yǒu yí hàn Méi yǒu bō lán Nǐ huì bu huì Yóng yuǎn méi yǒu Shuō zài jiàn de yì tiān Kě néng nián shào de xīn tài róu ruǎn Jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng Ruò jīn tiān de wǒ néng huí dào zuó tiān Wǒ huì xiàng zì jǐ tuǒ xié Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Kàn dào nǐ shǎn duǒ de yǎn Wǒ bú huì ràng shāng xīn de lèi Guà mǎn nǐ de liǎn Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Néng gòu gǎn jué nǐ yě xīn tòng Nà yì nián wǒ bú huì Ràng lí bié chéng yóng yuǎn Rú guǒ shēng mìng Méi yǒu yí hàn Méi yǒu bō lán Nǐ huì bu huì Yóng yuǎn méi yǒu Shuō zài jiàn de yì tiān Kě néng nián shào de xīn tài róu ruǎn Jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng Ruò jīn tiān de wǒ néng huí dào zuó tiān Wǒ huì xiàng zì jǐ tuǒ xié Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Kàn dào nǐ shǎn duǒ de yǎn Wǒ bú huì ràng shāng xīn de lèi Guà mǎn nǐ de liǎn Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Néng gòu gǎn jué nǐ yě xīn tòng Nà yì nián wǒ bú huì Ràng lí bié chéng yóng yuǎn Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Kàn dào nǐ bù shě de yǎn Wǒ huì yòng yí gè yōng bào Huàn qǔ nǐ de zhuǎn shēn Wǒ zài děng yì fēn zhōng Huò xǔ xià yì fēn zhōng Rú guǒ nǐ zhēn de yě xīn tòng Wǒ huì gào su nǐ wǒ De xiōng táng yī jiù nuǎn Nà yì nián wǒ bú huì Ràng lí bié chéng yóng yuǎn [ti: Đợi một phút] [ar: Từ Dự Đằng] [al: Nếu tình yêu qua đi] Nếu thời gian quên đi chuyển động Quên đi rằng phải mang theo gì đó Liệu có ngày em đứng nói yêu anh Rồi sau đó góc nào của thế giới Có ngôi nhà riêng của anh và em Em nói rằng khi tựa vào ngực anh Làm cho em cảm giác thấy ấm áp Nếu cuộc sống không có gì hối tiếc Không có gì là sóng gió phong ba Liệu rằng vĩnh viễn sẽ không có Ngày mà em nói chia tay anh Có lẽ trái tim của thiếu niên Chẳng chịu được bao nhiêu sóng gió Ngày hôm nay nếu trở về được hôm qua Anh sẽ tự sắp xếp với chính mình Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Để nhìn được ánh mắt trốn tránh của em Anh sẽ không để giọt nước mắt đau buồn Dần lan đầy trên khuôn mặt của em Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Có thể cảm nhận được em cũng đau buồn Năm đó anh nhất định sẽ không Để ly biệt trở thành vĩnh viễn Nếu cuộc sống không có gì hối tiếc Không có gì là sóng gió phong ba Liệu rằng vĩnh viễn sẽ không có Ngày mà em nói chia tay anh Có lẽ trái tim của thiếu niên Chẳng chịu được bao nhiêu sóng gió Ngày hôm nay nếu trở về được hôm qua Anh sẽ tự sắp xếp với chính mình Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Để nhìn được ánh mắt trốn tránh của em Anh sẽ không để giọt nước mắt đau buồn Dần lan đầy trên khuôn mặt của em Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Có thể cảm nhận được em cũng đau buồn Năm đó anh nhất định sẽ không Để ly biệt trở thành vĩnh viễn Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Để nhìn thấy ánh mắt không nỡ của em Anh sẽ dùng một cái ôm nồng ấm Để đổi lấy em quay người lại Anh đợi một phút hoặc là thêm phút nữa Nếu như em thật sự cũng đau buồn Anh sẽ nói để cho em được biết Ngực của anh vẫn ấm áp như ngày nào!
   


  love281 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP