KiilMark ĐẸP NHẤT 2013 ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Thảo luận trong 'Rao vặt' bắt đầu bởi kiilmark cf 2013, 25/2/2013. — 3.443 Lượt xem

 1. kikake26

  kikake26 Thành viên mới

  Tham gia:
  11/3/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  kikake26
  hut chan khong,may chan khong,may hut chan khong,may hut che,may chan khong che,may in date,may dong dai,may dai thung,may in han su dung,in han su dung,may han mieng tui,may han mep tui,may ep nuoc mia,may mang co,may chan khong gia dinh,may hut chan khong gia dinh,lo nuong xuc xich,tu nau com cong nghiep,bep chien khoai tay,may danh kem,may dong dai thung kzb1

  Máy dóng dai thùng UY TÍN & CH?T LU?NG HÀNG Ð?U

  Máy dóng dai KZB1
  Máy dóng dai thùng KZB1

  Là lo?i máy dùng d? dóng dai thùng carton, thùng gi?y, sách báo, các lo?i bao c?ng, m?m, các lo?i ki?n hàng hình ?ng, hình vuông. May dong dai thung KZB1 du?c s? d?ng r?ng rãi trong các ngành th?c ph?m, du?c ph?m, in ?n, buu di?n.

  Công ty chúng tôi t? hào là doanh nghi?p di d?u trong linh v?c dai ki?n hàng hóa.chúng tôi chuyên cung c?p các lo?i dây dai, máy dóng dai, d?ng c? si?t dai, khóa b? k?p dai, n?p góc nh?a.

  Các lo?i dây dai và máy dóng dai mà Chúng tôi cung c?p d?m b?o ch?t lu?ng và giá thành h?p lý nh?t. Các lo?i dây dai mà chúng tôi cung c?p bao g?m : Dây dai nh?a pp, dây dai nh?a pet, dây dai thép.

  [​IMG]  Các lo?i máy dóng dai mà chúng tôi phân ph?i g?m máy dóng dai thùng t? d?ng,máy dóng dai thùng bán t? d?ng,máy dóng dai thùng th? công,máy dóng dai thùng b?ng tay, máy si?t dai b?ng khí nén

  M?t trong nh?ng lo?i máy dóng dai du?c l?a ch?n nhi?u nh?t b?i tính nang cung nhu công d?ng c?a nó là lo?i máy dóng dai thùng KZB1.

  Máy dóng dai thùng KZB1 có nh?ng d?c di?m sau:

  Máy dùng d? dóng dai thùng carton, thùng gi?y, sách báo, các lo?i bao c?ng, m?m, các lo?i ki?n hàng hình ?ng, hình vuông. Máy du?c s? d?ng r?ng rãi trong các ngành th?c ph?m, du?c ph?m, in ?n, buu di?n.

  * Thông s? ki thu?t chính c?a máy dai thùng bán t? d?ng:
  - Kích thu?c nh? nh?t c?a thùng dóng dai: 60(r?ng) x 30(cao)mm

  - T?c d? c?a máy dóng dai thùng : 2.5giây/l?n

  - L?c kéo: 450N
  - Lo?i nh?a du?c s? d?ng: 6-15mm

  - Ði?n ngu?n: 220V, 50Hz, 320W
  - Kích thu?c máy dóng dai thùng bán t? d?ng: 895 x 580 x 730

  - Tr?ng lu?ng c?a máy dai thùng bán t? d?ng: 100kg
  Lo?i máy này dang là l?a ch?n c?a các doanh nghi?p s?n xu?t ph?c v? r?t t?t cho quá trình dai ki?n thùng hàng hóa.  [​IMG]


  Máy dóng dai thùng UY TÍN & CH?T LU?NG HÀNG Ð?U

  Máy dóng dai KZB1
  Máy dóng dai thùng KZB1

  Là lo?i máy dùng d? dóng dai thùng carton, thùng gi?y, sách báo, các lo?i bao c?ng, m?m, các lo?i ki?n hàng hình ?ng, hình vuông. May dong dai thung KZB1 du?c s? d?ng r?ng rãi trong các ngành th?c ph?m, du?c ph?m, in ?n, buu di?n.

  Công ty chúng tôi t? hào là doanh nghi?p di d?u trong linh v?c dai ki?n hàng hóa.chúng tôi chuyên cung c?p các lo?i dây dai, máy dóng dai, d?ng c? si?t dai, khóa b? k?p dai, n?p góc nh?a.

  Các lo?i dây dai và máy dóng dai mà Chúng tôi cung c?p d?m b?o ch?t lu?ng và giá thành h?p lý nh?t. Các lo?i dây dai mà chúng tôi cung c?p bao g?m : Dây dai nh?a pp, dây dai nh?a pet, dây dai thép.

  [​IMG]  Các lo?i máy dóng dai mà chúng tôi phân ph?i g?m máy dóng dai thùng t? d?ng,máy dóng dai thùng bán t? d?ng,máy dóng dai thùng th? công,máy dóng dai thùng b?ng tay, máy si?t dai b?ng khí nén

  M?t trong nh?ng lo?i máy dóng dai du?c l?a ch?n nhi?u nh?t b?i tính nang cung nhu công d?ng c?a nó là lo?i máy dóng dai thùng KZB1.

  Máy dóng dai thùng KZB1 có nh?ng d?c di?m sau:

  Máy dùng d? dóng dai thùng carton, thùng gi?y, sách báo, các lo?i bao c?ng, m?m, các lo?i ki?n hàng hình ?ng, hình vuông. Máy du?c s? d?ng r?ng rãi trong các ngành th?c ph?m, du?c ph?m, in ?n, buu di?n.

  * Thông s? ki thu?t chính c?a máy dai thùng bán t? d?ng:
  - Kích thu?c nh? nh?t c?a thùng dóng dai: 60(r?ng) x 30(cao)mm

  - T?c d? c?a máy dóng dai thùng : 2.5giây/l?n

  - L?c kéo: 450N
  - Lo?i nh?a du?c s? d?ng: 6-15mm

  - Ði?n ngu?n: 220V, 50Hz, 320W
  - Kích thu?c máy dóng dai thùng bán t? d?ng: 895 x 580 x 730

  - Tr?ng lu?ng c?a máy dai thùng bán t? d?ng: 100kg
  Lo?i máy này dang là l?a ch?n c?a các doanh nghi?p s?n xu?t ph?c v? r?t t?t cho quá trình dai ki?n thùng hàng hóa.
   
 2. ferotbmt

  ferotbmt Thành viên mới

  Tham gia:
  25/2/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Giáo viên
  Trường:
  nguyen trai
  ippppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 3. ferotbmt

  ferotbmt Thành viên mới

  Tham gia:
  25/2/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Giáo viên
  Trường:
  nguyen trai
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 4. nhoknambmt

  nhoknambmt Thành viên mới

  Tham gia:
  6/3/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  ngo nguyen
  upppppppppppppppppppppppppppp
   
 5. killmarkcf dep

  killmarkcf dep Thành viên mới

  Tham gia:
  21/3/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  ngo nguyen
  uppppppppppppppppppppppppppp
   

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...