I HATE MYSELF FOR LOVING YOU - A SONG TO LEARN 03

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 1/10/2018. — 2.699 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên mới

  I HATE MYSELF FOR LOVING YOU - A SONG TO LEARN 03


  I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  Joan Jett and the Blackhearts - 1988  Midnight, gettin' uptight, where are you?
  Nửa đêm thương lắm lo lắm, anh ở nơi nào?
  You said you'd meet me, now it's quarter to two
  Anh bảo gặp em, mà giờ đã hai rưỡi sáng
  I know I'm hangin' but I'm still wantin' you
  Biết bị “leo cây”, nhưng sao vẫn mù quáng bên anh

  Hey Jack, it's a fact they're talkin' in town
  Điệp hỡi, chuyện là người nơi phố thị đang xì xào
  I turn my back and you're messin' around
  Em ngoảnh mặt làm ngơ, anh bá láp tào lao
  I'm not really jealous, don't like lookin' like a clown
  Không ghen chẳng ghét, cũng chẳng thích như ả hề
  I think of you ev'ry night and day
  Tối ngày em cứ nghĩ về anh
  You took my heart then you took my pride away
  Đoạt mất con tim, rồi tước luôn (của em) niềm kiêu hãnh

  I hate myself for loving you
  Hận mình vì đã yêu anh
  Can't break free from the things that you do
  Quá khó sổ lồng khỏi trói buộc vào anh
  I wanna walk but I run back to you
  Muốn bước ra đi nhưng rồi vướng lại
  That's why I hate myself for loving you
  Bởi “dậy” ghét mình vì đã dại thương anh

  Ow! Uh
  “Ôi!” “Hỡi!”

  Daylight, spent the night without you
  Không có anh đêm rộng ngày dài
  But I've been dreamin' 'bout the lovin' you do
  Nhưng em vẫn mơ tình yêu mà anh thương hại
  I'm over being angry 'bout the hell you put me through
  Nuốt uất hận trong địa ngục mà anh đày em xuống

  Hey, man, bet you can treat me right
  Anh hỡi, muốn anh hoài đối thiện xử tốt với em
  You just don't know what you was missin' last night
  Anh nào biết những gì đêm qua anh lỡ
  I wanna see you begging, say forget it just for spite*
  (spite* = a feeling of wanting to hurt or upset somebody)
  Sao nỡ lòng nào chẳng một lần năn nỉ cầu xin
  I think of you ev'ry night and day
  Tối ngày em cứ nghĩ về anh
  You took my heart then you took my pride away
  Đoạt mất con tim, rồi tước luôn niềm kiêu hãnh

  I hate myself for loving you
  Hận mình vì đã yêu anh
  Can't break free from the things that you do
  Quá khó sổ lồng khỏi trói buộc vào anh
  I wanna walk but I run back to you
  Muốn bước ra đi nhưng rồi vướng lại
  That's why I hate myself for loving you
  Bởi “dậy” ghét mình vì đã dại thương anh

  Ow! Uh
  “Ôi!” “Hỡi!”

  I think of you ev'ry night and day
  Tối ngày em cứ nghĩ về anh
  You took my heart then you took my pride away
  Đoạt mất con tim, rồi tước luôn niềm kiêu hãnh

  I hate myself for loving you
  Hận mình vì đã yêu anh
  Can't break free from the things that you do
  Quá khó sổ lồng khỏi trói buộc vào anh
  I wanna walk but I run back to you
  Muốn bước ra đi nhưng rồi vướng lại
  That's why I hate myself for loving you
  Bởi “dậy” ghét mình vì đã dại thương anh

  I hate myself for loving you
  Hận mình vì đã yêu anh
  Can't break free from the things that you do
  Quá khó sổ lồng khỏi trói buộc vào anh
  I wanna walk but I run back to you
  Muốn bước ra đi nhưng rồi vướng lại
  That's why I hate myself for loving you
  Bởi “dậy” ghét mình vì đã dại thương anh

  I hate myself! Ow! Huh!
  Giận mình quá! “Ôi! Hỡi!”
  For loving you! Huh!
  Vì đã thương anh! Hỡi người!

  I hate myself! Ow! Huh!
  Ghét mình quá! “Ôi! Hỡi!”
  For loving you!
  Vì đã yêu anh!

  I hate myself! Ow!Ow!Ow!
  Ôi trời sao ghét cái thân tôi!
  For loving you!
  Vì đã thương anh!

  I Hate Myself For Loving You
  Ghét Mình Vì Đã Thương Anh

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...